Robert Heymann

Robert Heymann

Adjungerad Adjunkt
E-postadress: robert.heymann@ki.se
Telefon: +46852488215
Besöksadress: Alfred Nobels Allé 8, 14104 Huddinge
Postadress: OF Odontologi, OF Oral diagnostik och kirurgi, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag arbetar som övertandläkare på Karolinska Universitetssjukhuset. Jag
  är ämnesansvarig för Käkkirurgi och kursgivare för Käkkirurgi kursen
  på Tandläkarprogrammet. Jag är huvudhandledare för en doktorand. Min
  forskning handlar i huvudsak om dentalt orsakade orofaciala infektioner samt
  munslemhinnans immunologiska betydelse vid olika patologier hos friska
  och immunosupprimerade patienter. Jag undervisar studenter på tandläkar-
  och KUT programmen.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Adjungerad Adjunkt, Odontologi, Karolinska Institutet, 2021-2025

Examina och utbildning

 • MEDICINE DOKTORSEXAMEN, Institutionen för cell- och molekylärbiologi, Karolinska Institutet, 2002
 • Tandläkarexamen, Karolinska Institutet, 1994

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI