Peter Gillgren

Peter Gillgren

Anknuten till Forskning | Docent
E-postadress: peter.gillgren@ki.se
Besöksadress: Södersjukhuset, Sjukhusbacken 19, 11883 Stockholm
Postadress: S1 Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset, S1 KI SÖS Forskning Kirurgi,Gillgren, 118 83 Stockholm

Om mig

 • Jag är forskargruppsledare för den Kärlkirurgiska forskargruppen, som
  bedriver projekt inom området hjärt- och kärlsjukdomar. Gruppen har en
  egen profilsida vid Institutionen för klinisk forskning och utbildning,
  Södersjukhuset – SOSVASC [1]. Vår forskning har starkt kliniskt fokus och
  i detta ingår bl.a att systematiskt följa upp och utvärdera resultaten av
  både etablerade och nya behandlingsmetoder, samt att analysera bakomliggande
  faktorer till våra vanligaste kärlsjukdomar. Då Kärlsektionen vid
  Kirurgiska kliniken, SöS, är den näst största i landet får vi även
  varje år förfrågningar om deltagande i vetenskapliga multicenterstudier,
  både med avseende på metodutveckling och nya behandlingsprinciper. I min
  roll som forskargruppsledare och samtidig sektionschef ingår att,
  tillsammans med mina medarbetare, försöka urskilja vilka projekt som kan
  vara till störst gagn för våra patienter och av störst vetenskapligt
  intresse. Min huvudsakliga uppgift vid KI anser jag dock vara att utveckla
  och stödja medlemmarna i forskargruppen, samt att hjälpa dem att skapa
  förutsättningar för att bedriva forskning. Min egen forskarkarriär
  inleddes med studier av malignt melanom och jag disputerade 2002 inom ämnet
  och har fortfarande en koppling till detta forskningsområde.
  [1] http://ki.se/kisos/sosvasc

Forskningsbeskrivning

 • *Pågående forskningsprojekt*
  * Inflamatoriska faktorer som predisponerar för utveckling av
  arteriosklerotisk sjukdom
  * Timing vid operation för symptomgivande Carotisstenos
  * Cellulära och molekylära biomarkörer för instabil arterioskleros i
  halspulsådern.
  * Naturalförlopp för patienter med benartärsjukdom
  * Uppföljning av resultat efter behandling av primär subclaviaventrombos.
  * BASIL-2 [1]. By-pass vs. Angioplasty in Severe Ischemia of the Leg
  * SWEDEPAD [2] studien. Man jämför drogbehandlad ballong/stent med icke
  dito vid behandling av artärsjukdom i benen. Randomiserad studie.
  *Sju utvalda publikationer:*
  Mortality with Paclitaxel-Coated Devices in Peripheral Artery Disease. [3]
  Nordanstig J, James S, Andersson M, Andersson M, Danielsson P, Gillgren P,
  Delle M, Engström J, Fransson T, Hamoud M, Hilbertson A, Johansson P,
  Karlsson L, Kragsterman B, Lindgren H, Ludwigs K, Mellander S, Nyman N,
  Renlund H, Sigvant B, Skoog P, Starck J, Tegler G, Toivola A, Truedson M,
  Wahlgren CM, Wallinder J, Öjersjö A, Falkenberg M.Nordanstig J, et al. N
  Engl J Med. 2020 Dec 24
 • 383(26):2538-2546. doi: 10.1056/NEJMoa2005206. Epub
  2020 Dec 9
  2-cm versus 4-cm surgical excision margins for primary cutaneous melanoma
  thicker than 2 mm: a randomised, multicentre trial [4].Gillgren P, Drzewiecki
  KT, Niin M, Gullestad, H-P, Hellborg H, Månsson-Brahme, E, Ingvar C,
  Ringborg U. Lancet. 2011 Nov 5
 • 378(9803):1635-42.
  Peri-procedural Risk with Urgent Carotid Artery Stenting: A Population based
  Swedvasc Study. [5] Jonsson M, Gillgren P, Wanhainen A, Acosta S, Lindström
  D. Eur J Vasc Endovasc Surg. 2015 Feb 28. pii: S1078-5884(15)00045-3. doi:
  10.1016/j.ejvs.2015.01.007.
  Outcome after seven years of carotid artery stenting and endarectomi in
  Sweden – single centre and national results [6]. Lindström D, Jonsson M,
  Formgren J, Delle M, Rosfors S, Gillgren P. Eur J Vasc Endovasc Surg. 2012
  May
 • 43(5):499-503.
  Profiling of atherosclerotic lesions by gene and tissue microarrays reveals
  PCSK6 as a novel protease in unstable carotid atherosclerosis [7]. Perisic L,
  Hedin E, Razuvaev A, Lengquist M, Osterholm C, Folkersen L, Gillgren P,
  Paulsson-Berne G, Ponten F, Odeberg J, Hedin U. Arterioscler Thromb Vasc
  Biol. 2013 Oct
 • 33(10):2432-43.
  Sentinel node location in trunk and extremity melanomas: uncommon or multiple
  lymph drainage does not affect survival. [8] Gordon D, Smedby KE, Schultz I,
  Olsson H, Ingvar C, Hansson J, Gillgren P. Ann Surg Oncol. 2014
  Oct
 • 21(11):3386-94.
  The role of procalcitonin in postimplantation syndrome after EVAR: a pilot
  study. [9]Sartipy F, Lindström D, Gillgren P, Ternhag A. Ann Vasc Surg.
  2014 May
 • 28(4):866-73.
  [1] http://www.birmingham.ac.uk/research/activity/mds/trials/bctu/trials/portfolio-v/Basil-2/index.aspx
  [2] http://www.ucr.uu.se/swedepad/
  [3] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33296560/
  [4] http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22027547
  [5] http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25736512
  [6] http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22342694
  [7] http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23908247
  [8] http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24866434
  [9] http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24440185

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Anknuten till Forskning, Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset, Karolinska Institutet, 2022-2025

Examina och utbildning

 • Docent, kirurgi, Karolinska Institutet, 2018
 • MEDICINE DOKTORSEXAMEN, Institutionen för onkologi-patologi, Karolinska Institutet, 2002

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI