Per Stjernfeldt

Anknuten till Forskning
E-postadress: per.stjernfeldt@ki.se
Besöksadress: Alfred Nobels Allé 8, 14104 Huddinge
Postadress: OF Odontologi, OF Oral diagnostik och kirurgi, 171 77 Stockholm

Alla övriga publikationer

Anställningar

  • Anknuten till Forskning, Odontologi, Karolinska Institutet, 2023-2024

Examina och utbildning

  • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för odontologi, Karolinska Institutet, 2023
  • Tandläkarexamen, Karolinska Institutet, 2011

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI