Olivia Biermann

Olivia Biermann

Postdoktor
E-postadress: olivia.biermann@ki.se
Besöksadress: Tomtebodavägen 18A, 17177 Stockholm
Postadress: K9 Global folkhälsa, K9 GPH Alfvén, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag är en hälsopolicy- och systemforskare med doktorsexamen i medicinsk vetenskap från Karolinska Institutet och arbetslivserfarenhet från Världshälsoorganisationen. Min mission är att skapa forskning som är relevant och användbar för att informera beslutsfattande inom hälsa, och att bygga kapacitet för forskning och forskningsanvändning. Jag utsågs till ”Emerging Voice for Global Health” 2018.  • Jag är för närvarande en postdoktor vid institutionen för global folkhälsa, Karolinska Institutet, med fokus på den politiska ekonomin för ungdomars psykiska hälsa och välbefinnande. Som Lancet Commissioner co-leder jag också en arbetsgrupp om ämnet som en del av Lancet Commission on Adolescent Health and Wellbeing. 


 • Jag är också kunskapsöversättningskonsult vid Världshälsoorganisationen. Tidigare var jag stipendiat vid Boston University-Rockefeller Foundation Commission on Health Determinants, Data, and Decision-making. Jag arbetade också tre år som konsult inom kunskapsöversättning vid Världshälsoorganisationens regionkontor för Europa där jag gav tekniskt stöd till Evidence-informed Policy Network (EVIPNet) Europe. Jag har arbetat och studerat i Bangladesh, Ecuador, Etiopien, Indien, Nepal, Nicaragua, Sydafrika, Uganda och Vietnam. Förutom mina akademiska aktiviteter var jag ordförande för den icke-statliga organisationen Foundation Human Nature som stöder samhällsbaserat hälso- och utvecklingsarbete på landsbygden i Ecuador, Ghana, Nepal och Rwanda.

Forskningsbeskrivning

 • Inom området hälsopolicy- och systemforskning bedriver jag kvalitativ och ”mixed methods”-forskning samt genomför olika typer av litteraturöversikter. Jag är särskilt intresserad av klyftorna mellan evidens och policy, samt policy och genomförande i låg- och medelinkomstländer.

  Min doktorsavhandling har titeln "Global policy to local implementation: experience from active tuberculosis case-finding in high-burden countries"
  och den finns att ladda ner här: https://openarchive.ki.se/xmlui/handle/10616/47542. Arbetet var en del av Horizon
  2020-finansierade IMPACT TB.

Undervisning

 • Jag undervisar i hälsosystem och policy på:
  * Master's Programme in Global Health, Karolinska Institutet
  * Master's Programme in Health Economics, Policy and Management, Karolinska Institutet
  * Master's Programme in Public Health, Lunds Universitet

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Postdoktor, Global folkhälsa, Karolinska Institutet, 2021-2024

Examina och utbildning

 • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för global folkhälsa, Karolinska Institutet, 2021

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI