Nils Lindefors

Nils Lindefors

Anknuten till Forskning
E-postadress: nils.lindefors@ki.se
Besöksadress: Norra Stationsgatan 69, plan 7, 11364 Stockholm
Postadress: K8 Klinisk neurovetenskap, K8 CPF, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Nils Lindefors tog läkarexamen MD 1982 och doktorsexamen I farmakologi 1987,
  i båda fallen vid Karolinska Institutet (KI). Han utnämndes till docent i
  farmakologi vid KI 1990 och i psykiatri 1999
  Nils Lindefors har varit prövningsansvarig (PI) för kliniska prövningar
  både för farmakoterapi och psykologisk behandling (internet-KBT). NL
  påbörjade klinisk implementeringsforskning för internetförmedlad kognitiv
  beteendeterapi (IKBT) 2002. NL utnämndes 2006 till klinikchef för
  universitetskliniken Psykiatri Sydväst vid Huddinge sjukhus 2006. År 2007
  initierades klinisk IKBT vid Psykiatri Sydväst. Mellan 2006 och 2018 var NL
  professor i psykiatri (adjungerad) vid Karolinska Institutet.
  2019 slutade NL som chef vid Psykiatri Sydväst och är fn verksam inom FoUU
  vid Stockholms läns sjukvårdsområde inom Region Stockholm, bl a som
  ansvarig för ett utvecklingsprojekt för digitalt stöd för egenvård, med
  statlig finansiering.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI