Nikolaos Volakakis

Nikolaos Volakakis

Samordnare
Telefon: +46852486504
Besöksadress: Nobels väg 15 A, 17165 Solna
Postadress: GVS Gemensamt verksamhetsstöd, GVS RSO CDO, 171 77 Stockholm

Om mig

 • *Bakgrund*
  Jag har 15 års erfarenhet av biomedicinsk forskning på Karolinska
  Institutet samt 1 års arbetslivserfarenhet från industrin som
  applikationsspecialist inom molekylärdiagnostik.
  *Mina arbetsuppgifter innefattar:*
  * Rådgivning och stöd kring kring personuppgifter inom forskning och
  datahantering
  * Informations- och utbildningsinsatser, workshops ute på KI:s
  institutioner i samband med centralt ordnade kurser eller webbkurser, samt
  underhåll av ki.se/eln och ki.se/rdo
  * Utveckling och förbättring av processer (i samarbete med
  universitetsbiblioteket, IT-avdelningen och arkivet) och styrdokument.
  * Hantering av förfrågor om ELN, demonstrationer och workshops om ELN,
  förvaltning av ELN
  Doktorsexamen i Medicinsk Vetenskap, Karolinska Institutet, 2010
  B.Sc. i Biologi, Aristoteles Universitet, 1997

Anställningar

 • Samordnare, Universitetsförvaltningen, Karolinska Institutet, 2024-
 • Samordnare, Universitetsförvaltningen, Karolinska Institutet, 2019-2024

Examina och utbildning

 • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för cell- och molekylärbiologi, Karolinska Institutet, 2010

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI