Nikolaos Volakakis

Nikolaos Volakakis

Samordnare
Besöksadress: Nobels väg 15 A, 17165 Solna
Postadress: GVS Gemensamt verksamhetsstöd, GVS RSO CDO, 171 77 Stockholm

Om mig

 • *Bakgrund*
  Jag har 15 års erfarenhet av biomedicinsk forskning på Karolinska
  Institutet samt 1 års arbetslivserfarenhet från industrin som
  applikationsspecialist inom molekylärdiagnostik.

   

 • *Arbetsuppgifter:*

   

 • •Jag bistår KI:s forskare med råd och stöd kring forskningsdokumentation och hantering (insamling, lagring, analyser, delning &

 • arkivering) av forskningsdata.

  • Jag granskar datahanteringsplaner för externt finansierade projekt.

  •Jag ger support och vägledning gällande personuppgiftshantering och efterlevnad av GDPR.

  •Jag hjälper KI-juristerna med granskning och lösning av ärenden där personuppgifter överförs mellan parterna. Jag bedömer ärendena utifrån ett efterlevnadsperspektiv (etik, befintliga avtal), jag bedömer parternas ansvar gällande personuppgifter 

 • och tillhandahåller relevanta avtalsmallar.

  • Jag tar emot, dokumenterar, hanterar, eskalerar &

 • bevakar förfrågningar &
 • klagomål på KI:s system för elektronisk forskningsdokumentation ELN (Electronic Notebook) och deltar i ELN:s förvaltningsaktiviteter (uppgraderingar/underhåll).

  • Jag genomför datahanteringsutbildningsinsatser och ELN-workshops på KI:s institutioner i samband med centralt anordnade kurser eller webbkurser

  •Jag skapar och uppdaterar webbsidor om forskningsdatahantering och dokumentation (ki.se/rdo och ki.se/eln)

  • Jag bidrar till utveckling och förbättring av processer och styrdokument i samarbete med universitetsförvaltningen, universitetsbiblioteket, IT-avdelningen och arkivet


  Doktorsexamen i Medicinsk Vetenskap, Karolinska Institutet, 2010
  B.Sc. i Biologi, Aristoteles Universitet, 1997

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Samordnare, Universitetsförvaltningen, Karolinska Institutet, 2024-

Examina och utbildning

 • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för cell- och molekylärbiologi, Karolinska Institutet, 2010

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI