Niko Vähäsarja

Postdoktor
E-postadress: niko.vahasarja@ki.se
Besöksadress: Alfred Nobels Allé 8, 14104 Huddinge
Postadress: OF Odontologi, OF Oral diagnostik och kirurgi, 171 77 Stockholm

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

  • Postdoktor, Odontologi, Karolinska Institutet, 2024-2024

Examina och utbildning

  • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för odontologi, Karolinska Institutet, 2023
  • Tandläkarexamen, Karolinska Institutet, 2017

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI