Mohammad Alzrigat

Mohammad Alzrigat

Anknuten till Forskning
Besöksadress: Solnavägen 9, B7, 17165 Solna
Postadress: C1 Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi, C1 Tumor Biology Arsenian Henriksson, 171 77 Stockholm

Artiklar

Alla övriga publikationer

Forskningsbidrag

  • The Role of NSD2 Methyltransferase in Refractory Acute Lymphocytic Leukemia
    American Association For Cancer Research
    1 July 2018 - 23 October 2018

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI