Mattias Ulmner

Adjungerad Adjunkt
E-postadress: mattias.ulmner@ki.se
Besöksadress: Alfred Nobels Allé 8, 14104 Huddinge
Postadress: OF Odontologi, OF Oral diagnostik och kirurgi, 171 77 Stockholm

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

  • Adjungerad Adjunkt, Odontologi, Karolinska Institutet, 2021-2026

Examina och utbildning

  • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för odontologi, Karolinska Institutet, 2020
  • Tandläkarexamen, Karolinska Institutet, 1998

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI