Matilda Hagman

Matilda Hagman

Anknuten till Forskning
E-postadress: matilda.hagman@ki.se
Besöksadress: Widerströmska huset, Tomtebodavägen 18A, 17165 Solna
Postadress: C7 Lärande, Informatik, Management och Etik, C7 MMC Rehnberg, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag har en examen inom statistik från Stockholms universitet och har sedan
  2014 arbetat som statistiker i forskargruppen /Health Economics and Policy/
  som leds av professor Clas Rehnberg. Jag är även sedan 2014 också
  anställd som statistiker vid Centrum för hälsoekonomi, informatik och
  sjukvårdsforskning [1] i Stockholms läns landsting.
  Vår forskargrupp arbetar framförallt med registerbaserad forskning, analys
  av hälso- och sjukvårdssystem samt produktivitet och effektivitet inom
  vården.
  Jag har en dubbelkandidatexamen i statistik och samhällsplanering från
  Stockholms universitet. Idag läser jag masterprogrammet i statistik vid
  Stockholms universitet.
  [1] http://slso.sll.se/forskning-och-utveckling/centrum-for-halsoekonomi-informatik-och-sjukvardsforskning/

Forskningsbeskrivning

 • Jag har arbetat med uppföljning och utvärdering av vårdvalsreformen [1]
  inom Stockholms läns landsting.
  Jag har också arbetat med ett projekt, finansierat av Vinnova. Projektet
  heter "Vårdexport för tillväxt och vårdkvalitet" och var ett samarbete
  med Karolinska universitetssjukhuset. Min roll var att kartlägga
  vårdexportpatienternas nuvarande vårdutnyttjande på ett antal utvalda
  högspecialiserade kliniker på Karolinska universitetssjukhuset.
  Jag arbetar även med skapandet av vårdkejdor för ett antal utvalda
  sjukdomsgrupper i Stockholms läns landsting. Syftet är att kartlägga
  nätverket mellan sjukhusen före och efter strukturella förändringar.
  [1] http://ki.se/sites/default/files/vardval_stockholm_2013_ars_resultat_uppdat.pdf

Undervisning

 • Excel workshop på masterprogrammet /Public Health Science- Track Health
  Economics, Policy and Management/, Karolinska Institutet, Oktober 2014 och
  2015

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI