Skip to main content

Global Kirurgi

De flesta av oss drabbas någon gång under livet av åkommor som kräver operation eller kirurgisk expertis. Vi drabbas av olyckor, cancer eller ljumskbråck och räknar med att god hjälp finns till hands när vi behöver den. Kirurgi tas för given men så ser det inte ut i alla delar av världen. Fem miljarder människor har inte tillgång till säker kirurgi till en kostnad som de har råd med när de behöver den. Kirurgiska sjukdomar står för över 30% av världens samlade sjukdomsbörda. Värst drabbade är länderna i Afrika söder om Sahara där risken att dö av en kirurgisk sjukdom är högst. Denna ojämlika situation beror till stor del av att man länge helt felaktigt trott att kirurgi är dyrt och onödigt i fattiga länder. I själva verket är kirurgiska ingrepp bland de mest kostnadseffektiva sjukvårdsinsatserna i låg- och medelinkomstländer (LMIL).

WA
Webb Admin
2019-03-26