Maria Fjell

Maria Fjell

Adjunkt
E-postadress: maria.fjell@ki.se
Telefon: +46852483742
Besöksadress: Alfred Nobels Allé 23, D2, Flemingsberg, 14183 Huddinge
Postadress: H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, H1 Omvårdnad Omv enhet 2, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag är Leg. sjuksköterska sedan 2004 (Karolinska Institutet), specialistsjuksköterska i onkologisk vård sedan 2009 (Karolinska Institutet) samt medicine doktor sedan januari 2021 (Karolinska Institutet).

  Jag har mångårig erfarenhet av arbete inom onkologisk vård, framförallt med fokus på bröstcancer på Karolinska Universitetssjukhuset och Regionalt cancercentrum Stockholm-Gotland. Jag är medlem i Svenska Bröstcancergruppen (SweBCG), i exekutiva ledningsgruppen för Nationellt Kvalitetsregister för Bröstcancer (NKBC), samt i Nätverket för sjukjsköterskor inom bröstcancervård.

Forskningsbeskrivning

 • Jag tillhör forskargruppen ICare på avdelningen för omvårdnad.

  I januari 2021 disputerade jag på avhandlingen "Supportive care for patients with breast cancer by using an interactive app during neoadjuvant
  chemotherapy - a Randomized Controlled Trial". Studien var randomiserad och kontrollerad med 150 patienter och syftade till att utvärdera hur en
  interaktiv app för rapportering och hantering av symtom kan ge stödjande vård till patienter med bröstcancer under neoadjuvant cytostatikabehandling (PhONEME-Bröstcancer).

  Sedan september 2022 är jag postdoktor på Högskolan i Gävle, där jag ingår i det strategiska forskningsområdet Hälsofrämjande arbete. Inom forskningsområdet tillhör jag det tvärvetenskapliga forskningsprogrammet Inkluderande Arbetsliv (INKA). Inom detta arbetar jag med interventionsstudien Can-Work-S som syftar till att främja canceröverlevares arbetsliv och hälsa.

Undervisning

 • I min undervisning arbetar jag för närvarande som universitetsadjunkt inom såväl sjuksköterskeprogrammet (grundnivå) som specialistsjuksköterkseprogrammet i onkologisk vård (avancerad vård).

  På sjuksköterskeprogrammet är jag kursansvarig för examensarbeteskursen (campus). I denna kurs handleder jag och examinerar också studenter.

  Jag är även inriktningsansvarig för specialistsjuksköterskeprogrammet i onkologisk vård. I programmet undervisar jag i flertalet kurser samt är examinator i kursen Cancersjukdomar och omvårdnad vid behandling av cancersjukdomar (15 hp).

  Jag har tidigare undervisat i kurserna Forskningsmetodik (6 hp), Forskningsmetodik och omvårdnadsforskning (6 hp) samt Interprofessionellt lärande-dagen på sjuksköterskeprogrammet.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Adjunkt, Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2020-

Examina och utbildning

 • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2021
 • Specialistsjuksköterskeexamen, Karolinska Institutet, 2009
 • Medicine Kandidatexamen, Karolinska Institutet, 2004
 • Sjuksköterskeexamen, Karolinska Institutet, 2004

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI