Malin Sellberg

Malin Sellberg

Pedagogisk Utvecklare
E-postadress: malin.sellberg@ki.se
Telefon: +46852483840
Besöksadress: ,
Postadress: TL Undervisning och lärande, TL Pedagogik i verksamhetsintegrerat lärande, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag arbetar som pedagogisk utvecklare på Undervisning och lärande. Jag har en bakgrund som sjukgymnast och är doktor i medicinsk vetenskap med medicinsk pedagogik som specialintresse. Jag tillhör Malin Nygren-Bonniers forskargrupp på Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle. Jag har undervisat på Fysioterapeutprogrammet på KI och varit klinisk universitetsadjunkt på Karolinska Universitetssjukhuset. Min forskning handlar om kliniska lärmiljöer. Idag genomgår de kliniska lärmiljöerna stora förändringarna och vi behöver kunskap om hur vi bäst möter detta för att studenter inom hälso- och sjukvård ska få så bra utbildning som möjligt.

  Ledamot i Pedagogiska akademin, KI, 2023
  Doktor i medicinsk vetenskap, KI, 2022
  Karolinapriset i Pedagogik, 2017
  Specialist inom Intensivvård, 2016
  Specialist inom Respiration/Lungmedicin, 2009
  Magisterexamen i Klinisk medicinsk vetenskap, KI 1995

Forskningsbeskrivning

 • Syftet med min forskning är att få en fördjupad förståelse för studenter och handledares upplevelse av den kliniska lärandemiljön.

Undervisning

 • Jag undervisar på ett flertal av de kurser som Undervisning och lärande tillhandahåller för kliniska handledare
  Jag har övergripande ansvar för Stepping-Stone-kurserna för pedagogik i verksamhetsintegrerat lärande
  Jag medverkar vid enstaka kurser på Fysioterapeutprogrammet
  Jag föreläser och håller workshops om högskolepedagogik på förfrågan

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Pedagogisk Utvecklare, Undervisning och lärande, Karolinska Institutet, 2022-

Examina och utbildning

 • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik, Karolinska Institutet, 2022
 • Medicine Magisterexamen, Karolinska Institutet, 2009

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI