Malin Ahrne

Malin Ahrne

Anknuten till Forskning
E-postadress: malin.ahrne@ki.se
Besöksadress: Widerströmska huset, hiss 1, plan 9 Tomtebodavägen 18A, 17177 Stockholm
Postadress: K6 Kvinnors och barns hälsa, K6 NOGRH Klingberg-Allvin, 171 77 Stockholm

Om mig

  • Jag är leg. sjuksköterska sedan 1996 och har en magisterexamen i folkhälsovetenskap från 2003, från Karolinska Institutet. Min magisteruppsats var en MFS-studie som handlade om kemiska bekämpningsmedel inom jordbruket i södra Etiopien (Butajira) och riskerna för användarna. Efter det fick jag en JPO-tjänst på WHO i Addis Abeba, Etiopien, också inom skadeprevention, med fokus på trafikskadeprevention, men också med frågor om funktionshinder och rehabilitering. Sedan jobbade jag en tid på Sida med infrastruktur och transport, fortfarande med ett folkhälsoperspektiv, inte minst skadeprevention och tillgänglighet. Efter det jobbade jag som forskningsassistent på Enheten för Socialmedicin, Institutionen för folkhälsa på KI och sedan började jag på Socialstyrelsen 2010 och har jobbat där sedan dess, förutom under en period under 2015 då jag vikarierade Sida och jobbade med globala hälsofrågor, framförallt SRHR. På Socialstyrelsen har jag jobbat med olika frågor, bland annat med sjukskrivning, med finansiell samordning av insatser för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden, med äldrefrågor och med SRHR, t.ex. har jag suttit i Abortnämnden och tagit fram material till personal inom hälso- och sjukvården om kvinnlig könsstympning/omskärelse. Jag har pendlat mellan att jobba kliniskt som sjuksköterska, att jobba med nationella folkhälso- och hälso- och sjukvårdsfrågor samt med att jobba med global hälsa. Nu är jag tillbaka på Karolinska Institutet som doktorand.

Forskningsbeskrivning

  • Projektet som jag jobbar med är ett samarbete mellan KI och Högskolan Dalarna och är en interventionsstudie på två barnmorskemottagningar där barnmorskorna ska testa gruppmödravård som ett alternativ till vanlig mödravård för familjer med utländsk bakgrund, i första steget för gravida kvinnor som är födda i Somalia och deras partner. Vi kommer att utvärdera interventionen med hjälp av enkäter till alla deltagare, och vi kommer att jämföra resultatet med en kontrollgrupp som får vanlig mödravård. Utfallsmåtten är bland annat nöjdhet, upplevelse av kvalitet på olika moment i mödravården, antal besök och deltagande i föräldrautbildning. Vi kommer också att genomföra en processutvärdering med kvalitativa inslag som observationer och intervjuer. Preliminär halvtidskontroll VT 2019 Preliminär disputation HT 2021

Artiklar

Anställningar

  • Anknuten till Forskning, Kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet, 2023-2025

Examina och utbildning

  • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet, 2023
  • Medicine Magisterexamen, Karolinska Institutet, 2004

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI