Louise Bergman

Louise Bergman

Projektsamordnare
E-postadress: louise.bergman@ki.se
Besöksadress: Alfred Nobels Allé 10, plan 6, 14152 Huddinge
Postadress: TL Undervisning och lärande, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Tjänstledig.
  *Jag är tjänstledig, kontakta istället mina kollegor via evaluation@ki.se
  [1] eller forskargruppsledare Terese Stenfors [2]. *
  Jag är en del av Enheten för utvärdering (EVAL) [3]och forskargruppen
  Learning in Health Care Contexts [4] på institutionen för lärande,
  informatik, management och etik (LIME). Mitt främsta intresse ligger inom
  psykometri och att mäta psykologiska fenomen med hjälp av enkäter.
  En stor del av mitt arbete sker på uppdrag av Styrelsen för utbildning (US)
  och det arbetet ingår att ta fram enkäter för att mäta studentupplevd
  utbildningskvalitet samt att analysera och presentera förslagen för US.
  Jag leder och konsulterar även projekt som innebär att rådge forskare,
  utbildare, intresseorganisationer och andra som behöver hjälp att utveckla
  och genomföra enkäter samt analysera och presentera resultaten.
  * Structural Equational Modelling using Mplus, Utrecht Univeristy, 2017
  * Masterexamen i psykologi, Stockholms Universitet, 2016
  * Kandidatexamen i psykologi, Stockholms Universitet, 2014
  [1] mailto:evaluation@ki.se
  [2] https://ki.se/en/people/terste
  [3] https://ki.se/en/lime/evaluation-unit-eval
  [4] https://ki.se/en/lime/learning-in-health-care-contexts

Forskningsbeskrivning

 • Min forskning berör psykometrisk undersökning av kursvärderingar för att
  bättre förstå vad de mäter (validitet) och hur tillförlitliga de är
  (reliabilitet). Pågående projekt involverar:
  * Faktorer som påverkar svarsfrekvensen hos kursvärderingar
  * Att ta fram en valideringsmodell för kursvärderingar
  * Att ta fram en modell för undersökning av svarsfrekvensbias i
  kursvärderingar
  * Vilken typ av öppna frågor som leder till konstruktiva svar från
  studenterna

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI