Lina Liljegren

Lina Liljegren

Samordnare
E-postadress: lina.liljegren@ki.se
Telefon: +46852486451
Besöksadress: Berzelius väg 3, 17165 Solna
Postadress: GVS Gemensamt verksamhetsstöd, GVS UFS stöd till Program- och utbildningsnämnder, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag arbetar som samordnare för Tentamensservice vid Avdelningen för
  utbildnings- och forskarutbildningsstöd (UFS). Organisationen för
  Tentamensservice är helt ny på KI och under införandet och uppbyggnaden
  arbetar jag som projektledare. Målet är att skapa en gemensam,
  rättssäker och effektiv tentamensprocess med start VT-23.
  Tentamensservice uppdrag för gemensam tentamensorganisation avser
  examination i digital examinationssal. Examinationer i lärosalar eller på
  distans omfattas inte.

Anställningar

 • Samordnare, Universitetsförvaltningen, Karolinska Institutet, 2024-
 • Samordnare, Universitetsförvaltningen, Karolinska Institutet, 2022-2024

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI