Lena Karlsson

Lena Karlsson

Lektor | Docent
E-postadress: lena.karlsson@ki.se
Telefon: +46852488257
Besöksadress: Alfred Nobels Allé 8, 14104 Huddinge
Postadress: OF Odontologi, OF Kariologi och endodonti, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Docent och universitetslektor i Cariologi. Undervisar på grundutbildningen
  tandhygienist- och tandläkarprogrammet samt forskar inom ämnesområdet
  Cariologi.
  Disputerade 2009 med en avhandling om optiska metoder i kariesdiagnostiken
  ”Optical based technologies for detection of dental caries”. Olika
  optiska instrument i kariesdiagnostiken innebär att man med olika
  våglängdsområden kan belysa tand och kariesangrepp och kvantifiera
  skillnader mellan frisk-sjuk vävnad. Oftast finner man ett kariesangrepp på
  ett mycket tidigt stadium, innan ögat eller några av våra vanligt
  förekommande undersökningsmetoder finner karies. Eftersom man lyser på
  tanden med icke-hälsovådliga strålar kan man upprepa undersökningen om
  och om igen och med korta intervaller.
  Optiska metoder i kariesdiagnostiken innebär att vi bl. a har undersökt
  olika våglängdsområden och vilka som lämpar sig bäst att använda om vi
  vill finna karies i tandens olika vävnader. Optiska metoder kan också
  användas för att utvärdera olika förebyggande åtgärder i
  kariessjukdomen, t ex om vi vill testa en ny tandkräm, probiotika
  eller ozon. Metoderna går också att använda om man vill utvärdera
  olika behandlingsstrategier som är mest effektiva att förebygga sjukdom.
  Övrig forskning och samarbete med andra forskargrupper vid
  Karolinska Institutet och Danderyds sjukhus syftar till att undersöka
  om en fetmaoperation kan påverka munhälsa.
  Ett annat samarbete är med Umeå universitet där forskning pågår om
  huruvida genetiska defekter i immunsystemet kan kopplas till varför vissa
  barn får mer svårbehandlad karies.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Lektor, Odontologi, Karolinska Institutet, 2011-

Examina och utbildning

 • Docent, Odontologi, Karolinska Institutet, 2021
 • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för odontologi, Karolinska Institutet, 2009
 • Medicine Kandidatexamen, Karolinska Institutet, 2004
 • Tandhygienistexamen, Karolinska Institutet, 2003

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI