Lars Björndahl

Lars Björndahl

Anknuten till Forskning
E-postadress: lars.bjorndahl@ki.se
Besöksadress: C2:94, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, 14186 Stockholm
Postadress: H7 Medicin, Huddinge, H7 Endokrinologi och diabetes Rydén&Mejhert, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Docent i Andrologi, Specialist i laboratoriemedicin (Klinisk Kemi). Arbeta med standardisering,
  träning och kvalitetskontroll avseende undersökning av mänsklig sperma.
  Ph.D. i fortplantningsfysiologi med en avhandling 1986: /On sperm nuclear
  zinc and chromatin decondensation : an in vitro study on the physiology of
  the ejaculated human spermatozoon/. Stockholm, Karolinska Institutet.
  Aktiv i uppbyggnaden av ett nytt andrologilaboratorium vid Karolinska
  Sjukhuset (Solna) sedan 1987. Medicinskt ansvarig för detta laboratorium,
  som del av först CASM och senare ANOVA, sedan 2013.
  Konsult i Laboratoriedandrologi sedan 1995.
  /Research Fellow/ och /honorary Senior Lecturer/ in Human Reproductive
  Biology, University of Birmingham och Assisted Conception Unit, Birmingham
  Women's Health Care Trust, 2001-2005
  Överläkare vid Andrologilaboratoriet, Center för Andrologi
  och Sexualmedicin (CASM, senarer ANOVA), från 2010.
  Organisatör för ESHRE Campus Course on Sperm Chromatin Stability (Stockholm
  2009)
  Ordförande för Organisationskommitté och Värd för XIIIth International
  Symposium on Spermatology (Stockholm 2018).
  *Tidigare vetenskapliga uppdrag:*
  * 2004-08: Koordinator för ESHRE Special Interest Group in Andrology.
  * 2010-14: Associate Editor för Human Reproduction.
  * 2005-2010: Medlem i Redaktionskommittén för WHO manual on human semen
  examination, 5:e upplagan
  *Aktuella vetenskapliga uppdrag:*
  * Associate Editor för Human Reproduction Update
  * Associate Editor för Andrology
  * Medlem i Editorial Board för Asian Journal of Andrology
  * Projektledare: ISO Technical Standard for human semen examination
  * Chefredaktör - Editorial Board of WHO manual on human semen examination,
  6:e upplagan (2021)
  * Expert (Laboratorieandrologi) i WHO Infertility Global Guidelines and
  Research Group
  * Ordförande Teknisk Kommitté 331, Svenska Institutet för Standarder
  (www.sis.se)
  Hon Senior Lecturer in Reproductive Medicine, University of Birmingham,
  2002-2005.
  Associate Editor, Human Reproduction 2010-14
 • två gånger "top-ten"
  reviewer of manuscripts for Human Reproduction,
  Member of editorial committees of Andrology and Asian Journal of Andrology.
  Konferensbidrag (Vetenskapsrådet): Spermiens kromatinstruktur och stabilitet
  (2009)
  Konferensbidrag (Vetenskapsrådet): XIIIth International Symposium on
  Spermatology (2018)
  Läkarexamen 1982, doktorsexamen 1986, läkarlegitimation 1990, specialist in
  klinisk kemi 1992

Forskningsbeskrivning

 • I begynnelsen undersökt humana spermiers zinkberoende huvud-svans koppling.
  fokuserade senare på den zinkberoende kromatinstabiliseringen och ledde fram
  till konklusionen att den miljö spermien töms ut i bestämmer
  spermiekromatinets stabilitet. Tidig förlust av zink (uppbundet av faktorer
  från sädesblåsorna) inducerar till en början minskad kromatinstabilitet
  som dock snabbt byts till en ökad stabilitet som skulle kunna äventyra den
  snabba uppackningen av kromatin i äggcellen. Detta skulle kunna leda till
  skada utveckling av embryot efter själva befruktningen. Sambandet mellan det
  zinkrika prostatasekretet och . Early loss of zinc (to binders originating
  from the seminal vesicular fluid) induced an initially decreased stability
  that was rapidly exchanged for an extreme stability, that would jeopardize
  the rapid unravelling of the chromaitn in the oocyte potentially causing
  failure of zygote development after fertilization. The relation between zinc
  rich prostatic fluid and potentiellt negativt inflytande av
  sädesblåsesekret has undersökts ytterligare.
  Bihandledare for Dr Emma Holmes som har visat stor ökning av
  ejakulat-osmolalitet in vitro och relationen till snabb nedgång i
  spermierörlighet under förhållanden som är relevanta vid assisterad
  befruktning.
  Handledare för Dr Petr Houska vars projekt fokuserar på spermie-DNA-
  skador (spermie-DNA-fragmentering) mätt med flödescytometri av spermie DNA
  färgat med Akridin-Orange för att skilja mellan enkelsträngat och
  dubbelsträngat DNA. Test som bygger på detta är vanliga bland kommerciella
  provrörskliniker, men det kliniska värdet för den individuella patienten
  är begränsat eftersom många okända faktorer påverkar slutresultatet.
  Doktorandprojektet inkluderar experimentella studier för att utvärdera
  faktorer som vid sidan av verkliga spermie-DNA-skador kan ha signifikanta
  efter på resultatet från ett spermie-DNA-test.
  Egna studier har fokuserat på införande av moderna laboratoriemedicinska
  metoder för pålitliga resultat vid undersökning av ejakulat.

Undervisning

 • Omfattande erfarenhet av undervisning i fysiologi och de flesta aspekter av
  grundläggande medicin for olika studentkategorier. Sedan 1995 aktiv i
  utvecklingen av standardiserade kurser i praktisk laborativ andrologi med
  metoder rekommenderade av WHO och ESHRE för pålitliga resultat från
  underökning av humana ejakulat.
  Kursledare och lärare SVK Andrologi och Sexualmedicin (KI 2020-), lärare
  SVK Sexualmedicin (KI 2020-)

Artiklar

Alla övriga publikationer

Forskningsbidrag

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI