Fysisk aktivitet och träning för hälsa i ett livslångt perspektiv

Agneta Ståhles forskargrupp

Forskningsfokus

Vår forskning är inriktad på den fysiska aktivitetens och träningens betydelse för hälsa och funktion för såväl prevention som promotion för individer i alla åldrar. I samband med funktionsnedsättning eller kronisk sjukdom är fokus rehabilitering.

Vi arbetar med ett fysioterapeutiskt perspektiv för ett fysiskt aktivt liv och åldrande som även omfattar individer som arbetar i yrken med hög fysisk exponering. I vår forskning ingår att utvärdera effekter av olika fysioterapeutiska insatser som förbättrar funktion, hälsorelaterad livskvalitet som både ökar prestationsförmågan i arbetet och den fysiska aktivitetsnivån i vardagen. Dessutom utvecklas och implementeras evidensbaserade träningsprogram samt undersöks prediktorer för framtida hälsa.

Forskningsprojekt/aktiviteter 

  • BETA-projektet/"Håll balansen" -  Evidensbaserat balansträningsprogram för att förebygga fallskador  
  • SCIP Falls-projektet 
  • SINpedSCI – projektet
  • MIDAS-projektet 
  • Evidensbaserad träning och fysisk aktivitet med ett e-hälsakoncept - en ny metod för personer med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) att bli mer fysiskt aktiva
  • Studenters upplevelse och erfarenhet av deras lärmiljö och hälsorelaterad livskvalitet - en interprofessionell studie 
  • Optimera utbildning och träning (OptUtb) för Försvarsmaktens personal

BETA-projektet

BETA-projektet syftar till att med en ny utmanande och progressiv balansträningsmodell, i kombination med fysisk aktivitet på recept, förbättra balans, gångförmåga, livskvalitet och fysisk aktivitetsnivå, minska fallrädslan hos äldre med ökad risk för fall samt utveckla och implementera dessa metoder i klinisk praxis.

"Håll balansen"  – Evidensbaserat balansträningsprogram för att förebygga fallskador. Implementering av evidensbaserat balansträningsprogram för äldre (Fas3). Syftet med projektet är att studera implementeringen och utfallet av ett evidensbaserat balansträningsprogram i klinisk vardag för att förhindra framtida fall och fallrelaterade skador hos äldre personer.

SCIP Falls-projektet

SCIP Falls-projektets långsiktiga syfte är att minska risken för fall och fallrelaterade skador hos personer som lever med komplett eller inkomplett ryggmärgsskada i Norge och Sverige genom att identifiera riskindikatorer och etablera evidensbaserade och specifika fallförebyggande program.

SINpedSCI–projektet

Syftet med SINpedSCI-projektet är att bidra med kunskap genom internationellt samarbete mellan tio rehabiliteringscenter i sju länder inom ramen för fastställt rehabiliteringsnätverk Sunnaas International Network in Rehabilitation (SIN).

MIDAS-projektet

Syftet med MIDAS-projektet är att utvärdera effekter och upplevelser av tidig mobilisering och andningsgymnastik samt identifiera riskfaktorer för respiratorisk insufficiens hos patienter som genomgår bukkirurgi.

Evidensbaserad träning och fysisk aktivitet med ett e-hälsakoncept - en ny metod för personer med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) att bli mer fysiskt aktiva

Målsättningen med detta projekt är att utveckla och utvärdera ett e-hälsokoncept med träningsmodul för personer med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL).

Studenters upplevelse och erfarenhet av deras lärmiljö och hälsorelaterad livskvalitet – en interprofessionell studie.

Fokus för detta projekt är att identifiera framgångsfaktorer för i den kliniska lärmiljön och kommer också visa hur studenter och handledare påverkas av lärmiljön

OptUtb-projektet

Optimera utbildning och träning (OptUtb) är en metod för soldater och piloter i Försvarsmakten inom vilket både urvals- och uppföljningssystemen vidareutvecklas.

 

Forskargruppledare

Professor

Agneta Ståhle

Telefon: 08-524 888 10
Enhet: Ståhle
E-post: Agneta.Stahle@ki.se

Gruppmedlemmar

Kirsti Skavberg Roaldsen, docent, biträdande forskargruppsledare

Malin Nygren Bonnier, PhD, biträdande forskargruppsledare

Alexandra Halvarsson, PhD, post doc

Helena Larsson, PhD

Lisbet Broman, BMA

Yvonne Kahlin, PhD

Mia André, PhD

Li Villard, PhD

Ing-Mari Dohrn, PhD

Johan Gävert, PhD

Sara Cederbom, PhD

Veronica Balkefors, Licentiat

Pernilla Sönnerfors, doktorand

Malin Sellberg, doktorand

Matthias Tegern, doktorand

Anna Svensson-Raskh, doktorand

Carolina Halén, MSc

Susanne Gripenberg, MSc

Anna Törnberg, MSc

Samarbetspartners och finansiärer

Forskagruppen har ett stort antal samarbetspartners och finansiärer, både nationellt och internationellt. Läs mer.

Avhandlingar

Veronica Balkefors, Living with Osteogenesis imperfecta, 2015

Ing-Mari Dohrn, Physical activity and health-related quality of life in older adults with osteoporosis, 2015

Alexandra Halvarsson, Fall-related concerns, balance and gait in older adults with osteoporosis, 2015

Yvonne Kahlin, Physical Activity and Self-related Health in Swedish High Scool Students, 2013.

Helena Grönstedt, Individually tailored physical and daily activities for residents in nursing home settings - a Scandinavian multi-centre study, KI 2013. 

Arve Opheim, Walking in adults with spastic cerebral palsy – the relation to pain, fatigue, gait and balance, KI 2011.

Kirsti Skavberg Roaldsen, Factors influencing physical activity in patients with venous leg ulcer, KI 2009.

Matti Leijon, Activating people – physical activity in the general population and referral schemes among primary healt care patients in a Swedish county, 2009, Linköpings Universitet.

Lena Kallings, Physical Activity Level, Adherence and cardivascular risk factors, 2008.

Gun Faager, Adjuvant strategies in exercise performance for patients with chronic obstructive pulmonary disease – COPD, KI 2008. 

Malin Nygren-Bonnier, Glossopharyngeal breathing. KI, 2008. 

Li (Lindberg) Villard, Health related lifestyle habits of Swedish school children, KI 2006.

Anders Raustorp, Physical activity, body composition and physical self-esteem among children and adolescent, KI 2005. 

Mia Andre, Patient education and foot disability in juvenile idiopathic arthritis : A physiotherapy perspective. KI, 2005. 

Agneta Ståhle, Physical fitness and quality of life in elderly patients recovering from an acute coronary event, KI 1999.

Utvalda vetenskapliga publikationer

Psychometric properties of the Swedish version of the Falls Efficacy Scale-International for older adults with osteoporosis, self-reported balance deficits and fear of falling.
Halvarsson A, Ståhle A
Disabil Rehabil 2017 Jul;():1-4

Comparison of the Berg Balance Scale and the Mini-BESTest for Assessing Balance in Ambulatory People With Spinal Cord Injury: Validation Study.
Jørgensen V, Opheim A, Halvarsson A, Franzén E, Roaldsen K
Phys Ther 2017 Jun;97(6):677-687

Long-term effects of a progressive and specific balance-training programme with multi-task exercises for older adults with osteoporosis: a randomized controlled study.
Halvarsson A, Oddsson L, Franzén E, Ståhle A
Clin Rehabil 2016 Nov;30(11):1049-1059

"Better safe than sorry": a qualitative content analysis of participant's perspectives of fall-related concerns and balance in older women with osteoporosis after balance training.
Halvarsson A, Ståhle A, Halén C, Roaldsen K
Disabil Rehabil 2015 Jul;():1-7

Taking balance training for older adults one step further: the rationale for and a description of a proven balance training programme.
Halvarsson A, Dohrn I, Ståhle A
Clin Rehabil 2015 May;29(5):417-25

Self-reported function and disability in late life - cross-cultural adaptation and validation of the Swedish version of the late-life function and disability instrument.
Roaldsen K, Halvarsson A, Sarlija B, Franzen E, Ståhle A
Disabil Rehabil 2014 ;36(10):813-7

Long-term effects of new progressive group balance training for elderly people with increased risk of falling - a randomized controlled trial.
Halvarsson A, Franzén E, Farén E, Olsson E, Oddsson L, Ståhle A
Clin Rehabil 2013 May;27(5):450-8

Self-reported musculoskeletal complaints and injuries and exposure of physical workload in Swedish soldiers serving in Afghanistan.
Halvarsson A, Hagman I, Tegern M, Broman L, Larsson H
PLoS ONE 2018 ;13(4):e0195548

Negotiating identity and self-image: perceptions of falls in ambulatory individuals with spinal cord injury - a qualitative study.
Jørgensen V, Roaldsen K
Clin Rehabil 2017 Apr;31(4):544-554

Perceptions of balance and falls following a supervised training intervention - a qualitative study of people with Parkinson's disease.
Leavy B, Berntsson J, Franzén E, Skavberg Roaldsen K
Disabil Rehabil 2017 Dec;():1-7

"You Have to Keep Moving, Be Active": Perceptions and Experiences of Habitual Physical Activity in Older Women With Osteoporosis.
Dohrn I, Ståhle A, Roaldsen K
Phys Ther 2016 Mar;96(3):361-70

Effects of yogic exercises on functional capacity, lung function and quality of life in participants with obstructive pulmonary disease: a randomized controlled study.
Papp M, Wändell P, Lindfors P, Nygren-Bonnier M
Eur J Phys Rehabil Med 2017 Jun;53(3):447-461

Acute effects of glossopharyngeal insufflation in people with cervical spinal cord injury.
Nygren-Bonnier M, Schiffer T, Lindholm P
J Spinal Cord Med 2018 Jan;41(1):85-90

Abdominal plasty with and without plication-effects on trunk muscles, lung function, and self-rated physical function.
Wilhelmsson S, Fagevik Olsén M, Staalesen T, Elander A, Nygren-Bonnier M
J Plast Surg Hand Surg 2017 Jun;51(3):199-204

'Instead of popping pills, perhaps you should add frog breathing': experiences of glossopharyngeal insufflation/breathing for people with cervical spinal cord injury.
Nygren-Bonnier M, Werner J, Biguet G, Johansson S
Disabil Rehabil 2018 07;40(14):1639-1645

Experience of using non-invasive ventilation as an adjunct to airway clearance techniques in adults with cystic fibrosis-A qualitative study.
Rodriguez Hortal M, Hedborg A, Biguet G, Nygren-Bonnier M
Physiother Theory Pract 2018 Apr;34(4):264-275

Airway clearance techniques in neuromuscular disorders: A state of the art review.
Chatwin M, Toussaint M, Gonçalves M, Sheers N, Mellies U, Gonzales-Bermejo J, et al
Respir Med 2018 03;136():98-110

Non-invasive Ventilation as Airway Clearance Technique in Cystic Fibrosis.
Rodriguez Hortal M, Nygren-Bonnier M, Hjelte L
Physiother Res Int 2017 Jul;22(3):

Musculoskeletal pain and limitations in work ability in Swedish marines: a cross-sectional survey of prevalence and associated factors.
Monnier A, Larsson H, Djupsjöbacka M, Brodin L, Äng B
BMJ Open 2015 Oct;5(10):e007943

Content Validity Index and Intra- and Inter-Rater Reliability of a New Muscle Strength/Endurance Test Battery for Swedish Soldiers.
Larsson H, Tegern M, Monnier A, Skoglund J, Helander C, Persson E, et al
PLoS ONE 2015 ;10(7):e0132185

Influence of the implementation of a comprehensive intervention programme on premature discharge outcomes from military training.
Larsson H, Tegern M, Harms-Ringdahl K
Work 2012 ;42(2):241-51

A lower-limb functional capacity test for enlistment into Swedish Armed Forces ranger units.
Larsson H, Harms-Ringdahl K
Mil Med 2006 Nov;171(11):1065-70

Screening tests detect knee pain and predict discharge from military service.
Larsson H, Larsson M, Osterberg H, Harms-Ringdahl K
Mil Med 2008 Mar;173(3):259-65

A behavioral medicine intervention for older women living alone with chronic pain - a feasibility study.
Cederbom S, Rydwik E, Söderlund A, Denison E, Frändin K, von Heideken Wågert P
Clin Interv Aging 2014 ;9():1383-97

Home Help Service Staffs' Descriptions of Their Role in Promoting Everyday Activities Among Older People in Sweden Who Are Dependent on Formal Care.
Cederbom S, Thunborg C, Denison E, Söderlund A, von Heideken Wågert P
J Appl Gerontol 2017 Aug;36(8):971-992

Utvalda övriga publikationer 

Mer information kommer

Fysioterapi