Kirsi Tiitinen Mekhail

Kirsi Tiitinen Mekhail

Adjunkt
Telefon: +46852483627
Besöksadress: Alfred Nobels Allé 23, D2, Flemingsberg, 14183 Huddinge
Postadress: H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, H1 Omvårdnad Omv enhet 1, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Adjunkt, Med.doc., barnsjuksköterska
  Barnsjuksköterska
  Master i folkhälsan
  PhD

Forskningsbeskrivning

 • Kan ett utökade hembesöksprogram förbättra föräldrarnas
  hälsolitteracitet och barnhälsan i en svensk, multikulturell kontext?
  Mekhail, K. T., Burström, B., Marttila, A., Wångdahl, J., & Lindberg, L.
  (2022). Psychometric qualities of the HLS-EU-Q16 instrument for parental
  health literacy in Swedish multicultural settings./ BMC public health/,
  22(1), 293-293. https://doi.org/10.1186/s12889-021-12346-8
  Mekhail Tiitinen, K., Lindberg, L., Burström, B., & Marttila, A. (2019).
  Strengthening resilience through an extended postnatal home visiting program
  in a multicultural suburb in Sweden: fathers striving for stability. /BMC
  public health/, 19(1), 1-12. https://doi.org/10.1186/s12889-019-6440-y
  Mekhail Tiitinen K, Burström B, Marttila A, Wångdahl J, Lindberg L. (2023).
  Changes in Comprehensive Health Literacy Among First-Time Parents Attending
  Extended Home Visiting in Swedish Multicultural Settings: A Case-Comparison
  Study. /Journal of Pediatric Health Care.
  /https://doi.org/10.1016/j.pedhc.2023.01.005 [1]
  [1] https://doi.org/10.1016/j.pedhc.2023.01.005

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Adjunkt, Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2022-

Examina och utbildning

 • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för global folkhälsa, Karolinska Institutet, 2022
 • Specialistsjuksköterskeexamen, Karolinska Institutet, 2006
 • Medicine Kandidatexamen, Karolinska Institutet, 2002
 • Sjuksköterskeexamen, Karolinska Institutet, 2002

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI