Jenny Flygare

Jenny Flygare

Forskare | Docent
E-postadress: jenny.flygare@ki.se
Telefon: +46852483743
Besöksadress: Nobels väg 7, 17165 Solna
Postadress: TL Undervisning och lärande, TL Pedagogik i verksamhetsintegrerat lärande, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag är docent i experimentell patologi, och har utöver min
  forskningsbakgrund mångårig erfarenhet av undervisning och pedagogisk
  utveckling, framför allt vid biomedicinska analytikerprogrammet. Med tiden
  har mitt engagemang för utbildning tagit överhanden, och jag är sedan ett
  par år områdesansvarig för pedagogik i VIL vid KIs pedagogiska enhet
  undervisning och lärande. Jag är engagerad i kompetens- och
  kvalitetsutveckling i VIL genom att leda och delta i olika grupper för
  samverkan med Region Stockholm och de enskilda högskolorna. Utöver det är
  jag verksam som lärare och examinator i verksamhetsförlagd utbildning vid
  biomedicinska analytikerprogrammet, och driver ett pedagogiskt
  utvecklingsprojekt som avser peer learning i klinisk verksamhet vid
  programmet. Jag deltar också i ett forskningsprojekt kring känslor och
  lärande som leds av professor Annika Östman Wernerson och är involverad i
  ett EU-samarbete kring kliniskt resonemang där KI är affilierad partner
  http://did-act.eu/ [1]. Professionell utveckling ligger mig varmt om
  hjärtat.
  Invald i Pedagogiska akademin vid Karolinska Institutet 2016.
  Med dr, Karolinska Institutet 2000
  Fil mag biologi, Stockholms universitet 1993
  [1] http://did-act.eu/

Forskningsbeskrivning

 • Min tidiga forskning i cell- och molekylärbiologi handlade om DNA-reparation
  genom homolog rekombinering. Därefter blev inriktningen mer preklinisk, med
  fokus på receptormedierad cellsignalering i samband med cancer, främst
  lymfom. Så småningom fokuserade min egen forskargrupp på att kartlägga
  och interferera med den signalering som medieras av bioaktiva sfingolipider i
  syfte att selektivt döda cancerceller.

Undervisning

 • Jag har lett ett flertal pedagogiska utvecklingsprojekt, tex
  * Evidensbaserat arbetssätt inom verksamhetsintegrerad utbildning (läkar-
  och sjuksköterskaprogrammen), 2017 - 2018
  * Framtidens biomedicinska analytikerutbildning, 2015 – 2016
  * Utveckling av progressionstrappa för professionsutveckling, biomedicinska
  analytikerprogrammet, 2013
  * Utveckling av biomedicinska analytikerprogrammets pedagogiska profil, 2009
  Ordförande i Arbetsgruppen för Pedagogisk kompetens i VIL under
  Utbildningsrådet, pågående sedan 2018
  Ledamot i arbetsgruppen för VIL under Kommittén för Utbildning, sedan 2019
  KI-representant i Arbetsgruppen för Kvalitet i VIL under
  Utbildningsrådet, sedan 2018
  Ansvarig för klinisk utbildning inom UoL, 2019 – 2020
  Föreståndare Centrum för Klinisk Utbildning vid KI (CKU-KI), 2018
  Ledamot i utbildningsstyrelsens beredningsgrupp för VIL (BgVILU), 2018
  Lärarrepresentant i utbildningsnämnden (UN) vid Institutionen för
  Laboratoriemedicin, 2017 – 2019
  Medlem i ledningsgruppen vid Centrum för klinisk utbildning (CKU-KI), 2016 -
  2018
  Ordförande i examinatorsrådet för examensarbeten vid Biomedicinska
  analytikerprogrammet, 2013 - 2017
  Ledamot i Karolinska Institutets Pedagogiska akademi, sedan 2016
  Lärarrepresentant i programnämnd 6 (Biomedicinska analytikerprogrammet och
  Röntgensköterskeprogrammet), 2013 - 2015
  Pedagogikpromotor vid Biomedicinsk analytikerprogrammet, 2009 – 2010
  Kursansvarig för pedagogikkurser vid pedagogisk enhet på KI, sedan 2011
  Kursansvarig lärare vid Biomedicinska analytikerprogrammet, 2007 - 2018

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Forskare, Undervisning och lärande, Karolinska Institutet, 2020-

Examina och utbildning

 • Docent, Experimentell patologi, Karolinska Institutet, 2010
 • MEDICINE DOKTORSEXAMEN, Institutionen för biovetenskaper och näringslära, Karolinska Institutet, 2000

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI