Izabela Lewalski

Izabela Lewalski

Kommunikatör
Telefon: +46852485325
Besöksadress: Berzelius väg 3, 17165 Solna
Postadress: GVS Gemensamt verksamhetsstöd, GVS UFS Uppdragsutbildning, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Internkonsult med uppdrag för Institutionen för kvinnors och barns hälsa
  (KBH) och centrumbildningen AIMES.
  Jag är kommunikatör i KI:s kommunikatörspool [1] och delar min tid som
  internkonsult mellan följande uppdrag:
  * Institutionen för kvinnors och barns hälsa [2] (KBH)
  * Center for Advancement of Integrated Medical and Engineering Sciences [3]
  (AIMES)
  Du som är medarbetare på KBH eller AIMES är välkommen att kontakta mig i
  frågor rörande kommunikation. Jag kan exempelvis hjälpa dig med:
  * kommunikation i sociala mediekanaler
  * intern- och extern kommunikation
  * uppdatering/utveckling av webbsidor
  * publicering av nyheter
  * översyn av texter
  Om du vill anlita en konsult i kommunikatörspoolen för hjälp med
  kommunikation, mejla till kommunikatorspoolen@ki.se [4].
  * Fil kand Kulturvetarlinjen
  * Poppius journalistskola
  * IHM Business School
  * Berghs School of Communication
  * Engelska
  [1] https://medarbetare.ki.se/kommunikatorspoolen-pa-ki
  [2] https://ki.se/kbh
  [3] https://aimes.se/
  [4] mailto:kommunikatorspoolen@ki.se

Anställningar

 • Kommunikatör, Universitetsförvaltningen, Karolinska Institutet, 2024-2025
 • Kommunikatör, Universitetsförvaltningen, Karolinska Institutet, 2023-2023

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI