Isabel Barragan

Isabel Barragan

Anknuten till Forskning
E-postadress: isabel.barragan@ki.se
Besöksadress: Solnavägen 9, Biomedicum, 17165 Solna

Om mig

 • Dr Isabel Barragan är docent och gruppledare för forskargruppen
  "Pharmacoepigenetics".
  Isabel Barragan har en magisterexamen i farmakologi från universitetet i
  Sevilla, Spanien, och erhöll sin doktorsexamen i molekylärmedicin för sin
  forskning om den genetiska grunden för ärvda näthinnedystrofier, med
  betoning på autosomalt recessiv RP (arRP), som är en viktig orsak till
  blindhet i världen. Detta pionjärarbete banade vägen för identifiering
  och annotering av EYS, vanligen muterad i arRP, som är den första och
  största ögonspecifika genen som rapporterats för ärvd blindhet hittills.
  År 2007 fick hon en tjänst som forskare vid enheten för klinisk genetik,
  fertilitet och fosterterapi på universitetsjukhuset Virgen del Rocio. Under
  denna period utvärderade hon effekterna av EYS i olika populationer.
  År 2011 flyttade hon till Stockholm och blev anställd på institutionen
  för fysiologi och farmakologi, Karolinska Institutet, där hennes fokus blev
  att karakterisera in vitro-modeller för utvärdering av läkemedelstoxicitet
  och att identifiera farmakogenetiska biomarkörer i olika sjukdomstillstånd.
  Med hjälp av ett “Marie Curie Career Integration Grant” kunde hon lägga
  grunden för sin forskargrupp och inkorporera frågeställningar om hur
  epigenetisk reglering av gener är viktig för läkemedelsmetabolism och
  vilka åtgärder som krävs för att söka efter nya biomarkörer för
  individanpassad medicinering.
  Hennes unika bakgrund som kombinerar farmakologi, human genetik, och lever
  epigenetik, har gjort det möjligt för henne att starta sin egen
  forskningslinje baserat på medicinsk Omics-forskning med syfte att förstå
  och övervinna bristande effekt av farmakologisk behandling, speciellt i
  levercancer.
  Dr Barragan har etablerat sitt laboratorium på sektionen för
  farmakogenetik vid institutionen för fysiologi och farmakologi. 2013 utsågs
  hon av Karolinska Institutets styrelse för forskning till Forskarassistent
  (ref nr 4922 / 12-223).

Artiklar

Alla övriga publikationer

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI