• Prefekt Stefan Eriksson med forskargruppsledarna Jorge Ruas, Barbara Canlon och Camilla Svensson.

    De runt 30 forskargrupperna vid FyFa verkar i en öppen kultur med internationell atmosfär och en hög andel gästforskare från hela världen.

  • Institutionen ansvarar för ett stort antal programkurser och fristående kurser inom våra ämnen. Runt 90 doktorander är registrerade hos oss.

  • Julianna Kele Olovsson är forskare/projektledare på FyFa. Foto: Gustav Mårtensson

    Vår kombination av klinisk forskning (anestesiologi och intensivvård) och grundforskning (fysiologi och farmakologi) är unik på KI.

FyFa kalender

Datum Event
04 Feb 2015 - 13:00 Antagningsseminarium
06 Feb 2015 - 09:00 Disputation: Mei Li
13 Feb 2015 - 09:00 Disputation: Marja Lindqvist
04 Mar 2015 - 12:00 FyFa Forum: Ken Jacobson
11 Mar 2015 - 12:00 FyFa Forum: Ana Teixeira