• Prefekt Stefan Eriksson med forskargruppsledarna Jorge Ruas, Barbara Canlon och Camilla Svensson.

    De runt 30 forskargrupperna vid FyFa verkar i en öppen kultur med internationell atmosfär och en hög andel gästforskare från hela världen.

  • Institutionen ansvarar för ett stort antal programkurser och fristående kurser inom våra ämnen. Runt 90 doktorander är registrerade hos oss.

  • Julianna Kele Olovsson är forskare/projektledare på FyFa. Foto: Gustav Mårtensson

    Vår kombination av klinisk forskning (anestesiologi och intensivvård) och grundforskning (fysiologi och farmakologi) är unik på KI.

På institutionen för fysiologi och farmakologi forskar och undervisar vi inom farmakologi, fysiologi, anestesiologi och intensivvård. Här finns runt 300 medarbetare, 30 forskargrupper och 90 doktorander.

FyFa kalender

Datum Event
06 Nov 2014 - 09:00 Disputation: Na Guan
12 Nov 2014 - 13:00 Antagningsseminarium
14 Nov 2014 - 09:00 Disputation: Tomas Schiffer
24 Nov 2014 - 09:00 Introduktionsdag för nyantagna doktorander
26 Nov 2014 - 12:00 FyFa Forum: Jorge Ruas

Lediga tjänster på FyFa