Inger Wårdh

Inger Wårdh

Lektor/Övertandläkare
E-postadress: inger.wardh@ki.se
Telefon: +46852488226
Besöksadress: Alfred Nobels Allé 8, 14104 Huddinge
Postadress: OF Odontologi, OF Oral diagnostik och kirurgi, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Specialist i orofacial medicin och docent i gerodonti
  Docent i gerodonti, äldretandvård och specialist i orofacial medicin Jag
  utbildade mig till tandläkare vid KI 1978 och disputerade 2002 vid
  Sahlgrenska akademin med avhandlingen Oral care in nursing, ett arbete i
  gränslandet odontologi/omvårdnad med en kombination av kvantitativa och
  kvalitativa forskningsansatser. Innan disputationen var jag anställd både i
  Stockholms läns landsting och region Västmanland som sjukhustandläkare
  med fokus på äldre. Jag var med i uppbyggnaden av det särskilda
  tandvårdsstödet för gravt och långvarigt omsorgsberoende i Västmanland
  och bedrev tandvård både på klinik och via hembesök. De sista åren hade
  arbetet en oralmedicinsk inriktning som anställd på käkkirurgiska kliniken
  i Västerås. Efter min forskarutbildning kombinerades kliniken med deltid
  som postdoc på Centrum för klinisk forskning
 • en filial till Uppsala
  universitet, i Västerås. Innan jag kom till institutionen för odontologi,
  vikarierade jag också som lektor på Folkhälsoprogrammet vid Mälardalens
  högskola med särskilt ansvar för masteruppsatser.
  Forskningsarbetet har hittills resulterat i drygt 50 vetenskapliga
  publikationer. Förutom detta har jag flera uppdrag inom och utanför
  institutionen och som förläsare i olika sammanhang. Jag är vice
  ordförande i svensk förening för orofacial medicin, SOM, medlem av
  Tandläkarförbundets etikkommitté och under år 2023 president i European
  College of Geriatric dentistry, ECG.
  * 2011 Sveriges Tandläkarförbunds pris för tandhälsofrämjande
  insatser
  * 1972: Naturvetenskaplig linje, treårigt gymnasium, Nils Ericson-skolan,
  Trollhättan
  * 1978: Tandläkarlegitimation (D.D.S) Karolinska Institutet.
  * 2002: Odontologisk doktorsgrad (Ph.D.), Sahlgrenska akademin, Göteborgs
  universitet
  * 2009: Docent i Gerodonti, Karolinska institutet
  * 2019: Specialistkompetens i Orofacial Medicine.

Forskningsbeskrivning

 • Jag hade inte någon tanke på att bli forskare men började tidigt
  intressera mig för det helt nödvändiga samarbetet med den tredje parten
  rörande patienter med olika funktionshinder och nedsatt beslutsförmåga.
  Jag såg att munnens hälsa inte kunde frikopplas från patienternas
  allmänna hälsotillstånd och livssituation. Skulle vi lyckas med det arbete
  som vi bedrev i vårt tandvårdsteam, måste vi dra in även andra
  professioner. En förfrågan från sjuksköterskeutbildningen i Västerås om
  handledningshjälp satte en snöboll i rullning. Fler blev intresserade och
  så småningom fann jag mig registrerad som distansdoktorand vid Sahlgrenska
  med anknytning även till Nordiska hälsovårdshögskolan. Ett brett
  kontaktnät kunde byggas som jag har stor glädje av. Som landets enda
  ämnesföreträdare i gerodonti, har jag svårt att bara följa ett eller
  två forskningsspår utan försöker istället hitta gemensamma nämnare. Det
  mesta i forskningen rörande gerodonti, handlar om sambandet allmän och oral
  hälsa samt interaktionen mellan olika aktörer i hälso- och
  sjukvårdssystemet. Detta speglar sig också i de flesta av mina
  publikationer.
  Mer information finns på den engelskspråkiga
  sidan https://ki.se/en/dentmed/oral-health-in-old-age [1]
  [1] https://ki.se/en/dentmed/oral-health-in-old-age

Undervisning

 • Institutionen för odontologi var den enda institutionen i Sverige som gav en
  särskild kurs i gerodonti med examinationskrav. Idag är ämnet integrerat i
  specialiteten Orofacial medicin.Jag har handlett många magister- och
  masterarbeten och fem doktorander, tre som huvudhandledare. Nu har jag två
  pågående doktorander, finansierade av Kamprads stiftelse och Dalarna,
  Gävleborgs och Östergötlands regioner.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI