Hong Xu

Hong Xu

Biträdande Lektor
E-postadress: hong.xu.2@ki.se
Besöksadress: Blickagången 16, 14152 Huddinge
Postadress: H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, H1 Klinisk geriatrik Eriksdotter, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag är specialist i njurmedicin med flerårig klinisk erfarenhet som läkare
  på Peking Union Medicinsk Högskola Sjukhus i Kina. Jag disputerade med en
  doktorsavhandling på institutionen för Medicinsk epidemiologi och
  biostatistik, Karolinska Institutet 2018 och därefter arbetat som postdoc
  på sektionens för Klinisk geriatrik, NVS-institutionen, KI och tillträder
  1 september 2022 ett bitr lektorat vid samma institution.
  * Vetenskapsrådet i etableringsbidrag
  * CIMED
  * Åke Wibergs Stiftelse
  * Stiftelsen För Gamla Tjänarinnor
  * StratNeuro
  * Alex and Eva Wallström Stiftelse
  * Ulla Hamberg Angeby and Lennart Angeby Stiftelse
  * KI Stiftelser
  * 2022.9- : bitr lektorat på sektionens för Klinisk geriatrik, NVS,
  Karolinska Institutet
  * 2018.11-2022.8, postdoc på sektionens för Klinisk geriatrik, NVS,
  Karolinska Institutet
  * 2014.9-2018.10, Ph.D. i medicinska vetenskaper, Institutionen för
  medicinsk epidemiologi och biostatistik (MEB), Karolinska Institutet
  * 2002-2013, nefrolog på sektionens för Nefrologi, Peking Union Medicinsk
  Högskola Sjukhus, Kina
  * 1996-2001, läkare på sektionens för Internmedicin, Peking Union
  Medicinsk Högskola Sjukhus, Kina

Forskningsbeskrivning

 • Min forskning handlar om kopplingen mellan njurfunktion och demenssjukdom,
  ett nytt och viktigt och hitintills tämligen förbisett forskningsområde,
  med stor klinisk relevans.

Undervisning

 • * Bihandledare för 2 pågående Ph.D. studenter
  * Projekthandledare för 3 kandidatstudenter

Artiklar

Alla övriga publikationer

Forskningsbidrag

Anställningar

 • Biträdande Lektor, Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2022-2028
 • Biträdande Lektor, Medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet, 2022-2028

Examina och utbildning

 • Medicine Doktorsexamen, Karolinska Institutet, 2018

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI