Hermon Berhane

Hermon Berhane

Ekonomichef
E-postadress: hermon.berhane@ki.se
Telefon: +46852483677
Besöksadress: Alfred Nobels Allé 8 plan 8, 14152
Postadress: H5 Laboratoriemedicin, H5 Administrativa kansliet, 141 52 Huddinge

Om mig

 • Leda och fördela arbetet i ekonomigruppen
  Huvudansvar för institutionen för laboratoriemedicin övergripande
  budgetplanering, budgetuppföljning och framtagande av underlag till årlig
  resursfördelning
  *Övergripande ansvarsområden*
  * Att leda och fördela arbetet i ekonomigruppen
  * Huvudansvar för institutionen för laboratoriemedicins övergripande
  budgetplanering och budgetuppföljning
  * Huvudansvar för framtagande av underlag till årlig resursfördelning
  * Att stötta ekonomigruppens arbete gentemot institutionens avdelningar
  * Säkerställa att gällande regelverk samt bidragsgivarnas instruktioner
  efterlevs

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI