Helena Ullgren

Helena Ullgren

Anknuten till Forskning
E-postadress: helena.ullgren@ki.se
Besöksadress: J6:20 BioClinicum, Akademiska stråket 1, 17164 Solna
Postadress: K7 Onkologi-Patologi, K7 Forskning Ekman, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag är specialistsjuksköterska i onkologi samt palliativ vård och är
  ansvarig för att leda forskning och strategisk utveckling på Karolinska
  Comprehensive cancer center. Parallellt med klinisk forskning så är jag
  kliniskt verksam, framförallt som kontaktsjuksköterska, men också på
  andra enheter.
  Specialistsjuksköterska onkologi 1995
  Kandidatexamen 2011
  Specialistsjuksköterska palliativ vård och magisterexamen 2015
  Medicine doktor 2021

Forskningsbeskrivning

 • Jag disputerade i November 2021 och avhandlingen handlar om hur patienter i
  cancervården med komplexa vårdförlopp, t ex samtidig akut och palliativ
  cancervård utnyttjar vård, framför allt akutsjukvård. Ett sätt att mäta
  integrering av vård och vårdkvalitet i livets slutskede, är att mäta
  vårdutnyttjande, t ex besök på akutmottagning, intensivvård och
  cancerbehandling nära livets slut. Min forskning handlar om vårdkvalité,
  patientsäkerhet och efter disputation så deltar jag i flera projekt kring
  systematisk symptommonitorering och hur man kan öka precision i sina
  bedömningar av patienternas symptom, behov och prognos.

Undervisning

 • Jag undervisar på specialistutbildningen, kontaktsjuksköterskeutbildningen
  och även klinisk handledning av studenter.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI