Gunnar Klein

Gunnar Klein

Anknuten till Forskning
E-postadress: gunnar.klein@ki.se
Besöksadress: Widerströmska huset, Tomtebodavägen 18A, 17165 Solna
Postadress: C7 Lärande, Informatik, Management och Etik, C7 Informatik Koch, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Anknuten som professor i Hälsoinformatik. Tidigare professor i samma ämne i
  Örebro 2014-2023 och på NTNU, Trondheim 2012-2013
  Aktiv som allmänläkare på vårdcentral i Vällingby 2 dagar per vecka.
  Var forskare i tumörimmunologi på KI 1975-85 och startade Centrum för
  Hälsotelematik på KI 1996 med forskning i informationssäkerhet,
  interoperabilitet och ontologi.
  Mottagare av det europeiska priset ASSIS 2012 som den person som haft störst
  inflytande på informationssäkerheten för hälso- och sjukvården.
  Matematik och Informationsbehandling särskilt numerisk analys, Uppsla
  1972-73
  Med kand och läkarexamen, Karolinska Insitutet 1980.
  Dr i medicinsk vetenskap (Tumörbiologi), Karolinska Institutet, 1982.

Forskningsbeskrivning

 • Stärkande (empowerment) av patienter med hjälp av IT. Inkluderande studier
  av patienter som läser sin journal på nätet via NordeHealth projektet med
  Sverige, Norge, Finland och Estland.
  Studier om vård via video och utvärdering av triage via 1177 Direkt.
  Interoperabilitet av journaler för vård och för klinisk forskning, se
  t.ex. EHR4CR.eu
  Beslutsstöd, tidigt när GDL utvecklades med openEHR och på senare tid inom
  EU-projektet C3-Cloud med beslutsstöd för vården av äldre med flera olika
  kroniska sjukdomar.
  Mobil som stöd för patienter med HIV och tuberkulos i Mozambique.
  Informationssäkerhet med introduktionen av Public Key Infrastructure.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI