Lars Gösta Hellström

Lars Gösta Hellström

Anknuten till Undervisning/Handledning
E-postadress: gosta.hellstrom@ki.se
Besöksadress: Hälsovägen, Enheten för funktion och teknologi C2:76, 14186 Stockholm
Postadress: H9 Klinisk vetenskap, intervention och teknik, H9 CLINTEC Radiologi Funktion och teknologi, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Civilingenjör i teknisk fysik vid KTH 1973. Forskningsingenjör vid
  institutionen för medicinsk teknik Karolinska Institutet 1973.
  Universitetsadjunkt vid institutionen för laboratoriemedicin 1993.
  Universitetslektor 2004, och sedan 2010 knuten till Institutionen för
  klinisk vetenskap, intervention och teknik, Enheten för medicinsk bild,
  funktion och teknologi.
  Har kortare perioder arbetat med programutveckling på Siemens-Elema och som
  journalist, bl a för Ny Teknik och Elteknik. Studierektor i medicinsk teknik
  vid KI 1997. Programansvarig för utbildningsprogrammet Medicinteknisk ekonom
  på Södertörns högskola 1997. Teknisk doktor vid KI på en avhandling om
  mätning av andningscentrums funktion 2002. Studierektor i medicinsk teknik
  KTH Skolan för teknik och hälsa 2007. Avdelningschef för medicinsk teknik
  vid institutionen för laboratoriemedicin 2008-2010.
  *Undervisningsområde*
  Undervisning har varit mitt främsta verksamhetsområde sedan 1993, då jag
  medverkade i upprättandet av utbildningsprogrammet Medicinteknisk ekonom vid
  Södertörns högskola, ett samarbete mellan KI, SH och tidigare även SU.
  Tidigare pedagogisk verksamhet gällde främst handledning av examensarbeten
  för civilingenjörer vid KTH, något jag fortfarande gärna ägnar mig
  mycket åt, och då ofta i gränsöverskridande ämnesområden, t ex mot
  företags- och hälsoekonomi, medicin och medicinsk informatik.
  Många av de medicinteknik-inriktade kurser som idag ges på Södertörns
  högskola, KTH och KI har jag personligen startat och utformat. I mer än tio
  år har jag ansvarat för utbildningsprogrammet Medicinteknisk ekonom på
  kandidat- och magisternivå, vilket gett företag och sjukvård i
  Stockholmsområdet en ny och unik yrkeskategori, som kan knyta samman
  kompetenser inom det mångprofessionella sjukvårdsområdet. Min pedagogiska
  filosofi är enkel: lyssna på studenterna och var öppen för ny pedagogisk
  erfarenhet.

Forskningsbeskrivning

 • *Forskningsområde*
  Tidigare forskningsaktiviteter har berört ganska skilda områden. Bland
  annat har jag studerat benmineraltäthet och hållfasthet i lårbenshalsen,
  experimenterat med röntgendetektion i zenongas, arbetat med en optisk metod
  för tomografisk rekonstruktion av röntgenbilder, en metod för
  hudblodflödesmätning, signalanalys av hjärtljud, mätning av
  narkosgasläckage i operationssalar och automatisk journalföring vid
  anestesi. Min huvudsakliga inriktning och min doktorsavhandling berör dock
  mätning av andningscentrums funktion. Forskningen handlar dels om teknik och
  metod för registrering av andningsaktivitet dels dess tillämpning i bland
  annat anestesi, farmakologi och lungmedicin. En pågående studie berör
  andningspåverkan vid pulmonell arteriell hypertension.

Artiklar

Anställningar

 • Anknuten till Undervisning/Handledning, Klinisk vetenskap, intervention och teknik, Karolinska Institutet, 2023-2026

Examina och utbildning

 • TEKNOLOGIE DOKTOR, INST F MED LABORATORIEVET & TEKNIK (H3), Karolinska Institutet, 2002

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI