Giulia Grillo Mikrut

Giulia Grillo Mikrut

Handläggare
Telefon: +46852486790
Mobiltelefon: +46702011526
Besöksadress: Berzelius väg 3, 17165 Solna
Postadress: GVS Gemensamt verksamhetsstöd, GVS UFS stöd till Program- och utbildningsnämnder, 171 77 Stockholm

Om mig

  • Internationell handläggare på enheten Stöd till program och utbildningsnämnden inom Universitetsförvaltningen.
    Jag jobbar med utresande samt inresande student mobilitet inom följande program: Tandläkarprogrammet, Tandhygienistprogrammet, Biomedicin kandidat- samt masterprogrammet, Masterprogrammet i Toxikologi, Masterprogrammet i Bioentrepreneurskap, Joint Master'sprogramme in Molecular Techniques in Life Science, NeurotechEU.
    Utbildning:
    Kandidat- samt Masterprogrammet i engelska från Stockholms universitet.
    Doktorsexamen i engelska från University of Queensland, Brisbane (Australien).

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI