Fritjof Norrelgen

Fritjof Norrelgen

Anknuten till Forskning
Besöksadress: Nobels väg 9, D3, 17165 Solna
Postadress: K8 Klinisk neurovetenskap, K8 Neuro Fransson, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Leg. logoped sedan 1993, medicine doktorsexamen vid Karolinska Institutet
  2002.
  Anställd som logoped vid Karolinska Universitetssjukhuset. Kliniskt arbete
  handlar framför allt om team-utredningar av barn med neurologiska
  utvecklingsavvikelser. Till stor del är patienterna barn med svårbehandlad
  epilepsi. Arbetet med denna patientgrupp har även omfattat metodutveckling
  av funktionell magnetkamera-undersökning (fMRI) för kartläggning av
  kortikala språkliga nätverk hos barn inför planerad epilepsi-kirurgi.
  Sedan 2015 består arbetet även av vuxna patienter med hjärntumörer
  planerade för vaken neurokirurgi där det rutinmässigt ingår språkliga
  utredningar pre- och postop., preoperativ språklig kartläggning med
  navigerad transkraniell magnetstimulering (nTMS) och språklig monitorering
  under vaken neurokirurgi.

Forskningsbeskrivning

 • Avhandlingen handlade huvudsakligen om utvecklingen av talperception och
  språkligt arbetsminne hos barn med neurologiska utvecklingsavvikelser.
  Aktuella frågor handlar om att undersöka:
  * Utvecklingen av språkliga och kommunikativa färdigheter hos
  barnpatienter med autismspektrumtillstånd.
  * Postoperativt funktionellt utfall hos patienter med gliom som behandlats
  med vaken neurokirurgi – övergripande funktioner och mer specifikt
  rörande språkliga funktioner

Artiklar

Anställningar

 • Anknuten till Forskning, Klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, 2022-2024

Examina och utbildning

 • MEDICINE DOKTORSEXAMEN, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet, 2002

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI