Folke Hammarqvist

Anknuten till Undervisning/Handledning
Besöksadress: Hälsovägen, Enheten för kirurgi C1:77, 14186 Stockholm
Postadress: H9 Klinisk vetenskap, intervention och teknik, H9 CLINTEC Kirurgi och onkologi, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Specialist i kirurgi 1994, docent i kirurgi 1996, adjungerad lektor och sedan
  2009 adjungerad professor i akutkirurgi. Anställd på Karolinska
  Universitetssjukhuset sedan 1999. Har ett övergripande ansvar för
  akutkirurgin och på senaste tiden i ett processarbete för akutkirurgisk
  operationsverksamhet.
  *Undervisningsområde*
  Undervisar i metabolism, nutrition, akutkirurgi och traumatologi. Är
  ansvarig för en SK-kurs, akut-bukkirurgi sedan 2001 och för KN-kursen
  (klinisk nutrition) sedan 2002. Är ATLS-instruktör och kursansvarig för
  ATLS kurser vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge. Har tidigare varit
  initiativtagare till kurs i säker kirurgi.

Forskningsbeskrivning

 • *Forskningsområde*
  Forskar inom fälten metabolism, nutrition, akutkirurgi och traumatologi.
  Ingår i forskningsnätverk tillsammans med kollegor från njurmedicin-, gyn-
  och obstretrik samt anestesi- och intensivvårdsklinikerna vid CLINTEC samt
  med kollegor från CMM (Centrum för molekylärmedicin). Forskning inom
  nutrition och metabolism sker med fokus på katabola tillstånd och för
  närvarande akut kirurgiska tillstånd med eller utan inflammatoriskt
  påslag. Inom akutkirurgin studeras vanliga akutkirurgiska tillstånd såsom
  gallstenskomplikationer gallkirurgi, pancreatit, appendicit och ileus.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI