Filippa Folke

Filippa Folke

Doktorand
E-postadress: filippa.folke@ki.se
Besöksadress: Nobels väg 9, 17165 Solna
Postadress: K8 Klinisk neurovetenskap, K8 Psykologi Enebrink Melin, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag är legitimerad psykolog och tog examen från Uppsala Universitet år 2017. Sedan min examen har jag arbetat inom det arbets- och 


 • organisationspsykologiska fältet främst med arbetspsykologisk testning,  
 • personbedömningar, grupp- och ledarskapsutveckling. Vid sidan av det arbetet 
 • har jag även arbetat som forskningsassistent på Karolinska Institutet. 
 • Sedan januari 2021 arbetar jag som doktorand på Institutionen för klinisk
  neurovetenskap, avdelningen Psykologi.

Forskningsbeskrivning

 • Mitt forskningsintresse ligger främst i det moderna arbetslivets villkor och 

 • vilka konsekvenser dessa har för individers hälsa och säkerhet inom
  organisationer. Specifikt är mitt intresse hur arbetsvillkor och 
 • organisation kan kopplas till säkerhet inom komplexa 
 • högrisk-organisationer.
  Jag arbetar inom projekten 
 • Hållbar flygsäkerhet. Metodutveckling och interventioner för att mäta, förändra och förebygga (organisatoriska)
  risker inom luftfarten samt 
 • Hållbar flygsäkerhet - med fokus på kabinpersonal ur ett risk- och säkerhetsperspektiv.

  Projekten undersöker de flygsäkerhets- och hälsomässiga konsekvenserna av piloters och kabinpersonals arbetsvillkor - samt hur
  hållbar säkerhet kan skapas inom ramen för de speciella förhållanden som 

 • råder inom luftfarten. 

Undervisning

 • Jag undervisar på psykologprogrammet på Karolinska Institutet under kurserna Arbets- och organisationspsykologi I (termin 5) och II (termin 6). Jag bihandleder även studenter i kandidat- och masteruppstaser. Artiklar

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI