Ewa Elvin fd. Andersson

Ewa Elvin fd. Andersson

Lektor | Docent
E-postadress: ewa.andersson@ki.se
Telefon: +46852482839
Besöksadress: Tomtebodavägen 18A, Widerströmska huset hiss 1 plan 9, 17177 Stockholm
Postadress: K6 Kvinnors och barns hälsa, K6 NOGRH Utbildningsenheten RH och BUH, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag har varit verksam som barnmorska sedan 1988, och min yrkeserfarenhet som barnmorska är framför allt inriktad på mödrahälsovård och antikonception. Min forskarutbildning vid Karolinska institutet sträckte sig över perioden 2010-2014. Jag innehar även en magisterexamen i omvårdnad från år 2000 samt en barnmorskeexamen från 1988 och en sjuksköterskeexamen från 1985.
  I min roll som lektor inom reproduktiv hälsa undervisar jag på barnmorskeprogrammet och min forskning har resulterat i publiceringen av 30 vetenskapliga artiklar.
  Dessutom har jag deltagit som ledamot i betygsnämnder för doktorsavhandlingar och licentiatavhandlingar samt är anlitad som expert för Mamma till mamma.(ideell organisation med syfte att förebygga psykisk ohälsa som uppstår i samband med graviditet)
  Varit ordförande i Nordic Marce (Society for Perinatal Mental Health) och sedan styrelsemedlem sammanlagt 6 år.
  Idag är jag styrelsemedlem för Svenska barnmorskeförbundet.
  Har många internationella samarbeten bla. Attica University Athen.

Forskningsbeskrivning

 • Min avhandling omfattade en kombination av kvalitativa och kvantitativa metoder med målet att utforska föräldrars och barnmorskors upplevelser och åsikter rörande gruppmödravård. Efter avhandlingen har jag fortsatt min forskning inom området gruppmödravård, särskilt med fokus på somaliska kvinnor. I detta projekt agerade jag som bihandledare för en doktorand som framgångsrikt disputerade år 2023. En annan doktorand, som jag också handledde och som har avslutat sitt doktorandprojekt, undersökte frågor relaterade till mental hälsa bland kvinnor i Kina.

  För närvarande ägnar jag mig åt ett forskningsprojekt om menstruell hälsa och kvinnor som har utsatts för könsstympning, i samarbete med Folkhälsomyndigheten. Dessutom är jag engagerad i ett projekt som fokuserar på klimakteriet och kvinnors upplevelser.

  Mitt andra huvudforskningsområde är att förebygga psykisk ohälsa hos nyblivna föräldrar. Jag fungerar som projektledare för forskning om stöd till pappor, specifikt "telephone peer support for fathers." Vi undersöker möjligheten att kamratstöd kan vara en effektiv åtgärd för att förebygga mental ohälsa och främja en starkare anknytning till barnen. Dessutom är jag involverad i ett treårigt projekt som stödjer pappor i separationssituationer, i samarbete med organisationen MÄN.

Undervisning

 • Jag har varit en del av barnmorskaprogrammet sedan 2005 och har omfattande erfarenhet som sträcker sig från att vara föreläsare och kursledare till att agera examinator inom programmet, liksom för fristående kurser och uppdragsutbildning. Min erfarenhet omfattar olika moment i programmet, och för närvarande är jag kursledare för examenskursen där jag implementerar peer learning.

  Jag handleder magisterarbeten, och flera av dessa har resulterat i vetenskapliga publikationer. Dessutom har jag etablerat nära samarbeten med olika myndigheter och har erfarenhet av att samarbeta med Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU).

Artiklar

Alla övriga publikationer

Forskningsbidrag

Anställningar

 • Lektor, Kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet, 2023-

Examina och utbildning

 • Docent, Reproduktiv hälsa, Karolinska Institutet, 2021
 • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet, 2014

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI