Erik Forsell

Erik Forsell

Postdoktorala Studier
E-postadress: erik.forsell@ki.se
Besöksadress: M46, Internetpsykiatrienheten, Psykiatri Sydväst, Karolinska Universit, 14186 Stockholm
Postadress: K8 Klinisk neurovetenskap, K8 CPF Kaldo, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag är legitimerad psykolog, postdoktor och forsknings- och utvecklingsansvarig vid Internetpsykiatri i Stockholm (internetpsykiatri.se).

  Mitt forskningsfokus är att implementera, leverera och optimera internetbehandling inom hälso- och sjukvårdssystem för att nå så många behövande som möjligt och erbjuda behandlingar som är så effektiva som de kan vara.

   

 • Jag gick psykologprogrammet vid Linköpings universitet mellan 2009-2014 där min magisteruppsats handlade om ICBT för prokrastinering inom ett forskningsprojekt. Detta var min första erfarenhet av att erbjuda internetinterventioner. Efter examen flyttade jag tillbaka till Stockholm och kom till Internetpsykiatri som blivande doktorand och psykolog. Där forskade jag i fem olika randomiserade kontrollerade studier av ICBT för sömnlöshet, komorbid sömnlöshet och depression samt depression under graviditet. Fokus för min doktorsavhandling var adaptiva behandlingsstrategier i ICBT där patienter övervakas under de tidiga stadierna av behandlingen och de som riskerar att inte dra nytta av behandlingen får riktat extra stöd och resurser. Jag försvarade min avhandling i maj 2020, mestadels via Zoom förstås...

   

 • Sedan dess har jag arbetat som forsknings- och utvecklingsansvarig vid Internetpsykiatrikliniken och delat min tid mellan forskning, klinisk utveckling och ledning.

   

 •  


 • Årets doktorsavhandling 2020: Beteendeterapeutiska föreningen
  Bästa muntliga presentation SweSRII 2022: Swedish Society for Research on
  Internet Interventions
  Psykologexamen, 2014, Linköpings Universitet, Institutionen för
  Beteendevetenskap och Lärande
  Doktorsexamen, 2020, Karolinska Institutet, Institutionen för Klinisk
  Neurovetenskap.

Forskningsbeskrivning

 • ​Internetbaserad Kognitiv Beteendeterapi (IKBT) för...
  * Depression under graviditeten
  * Insomni
  * Komorbid insomni och depression
  * Prokrastinering
  och
  * Automatiska prediktionssystem för behandlingsutfall inom IKBT

Undervisning

 • Jag undervisar främst på psykologprogrammet vid Karolinska Institutet där mitt fokus huvudsakligen är forskningsdesign och vetenskapsfilosofi samt kognitiv beteendeterapi, internetbaserade behandlingar och modeller över psykologiska mekanismer. Jag handleder och bihandleder också flera doktorander.

Utvalda publikationer

Artiklar

Alla övriga publikationer

Forskningsbidrag

Anställningar

 • Postdoktorala Studier, Klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, 2023-2026

Examina och utbildning

 • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, 2020

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI