Eric Asaba

Eric Asaba

Lektor/Arbetsterapeut | Docent
E-postadress: eric.asaba@ki.se
Telefon: +46852483838
Besöksadress: Alfred Nobels Allé 23, 14183 Huddinge
Postadress: H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, H1 Arbetsterapi Patomella, 171 77 Stockholm

Om mig

Forskningsbeskrivning

 • Jag har ett intresse för att undersöka och jobba med frågor som handlar om
  delaktighet och inklusion för personer som riskerar utanförskap. Risken
  för utanförskap kan handla om att förlora jobbet, ha en
  funktionsnedsättning, eller vara minoritet. Delaktighet och inklusion i
  detta sammanhang handlar om både att vara en del i samhället och hur vi
  formar förutsättningar för aktiv brukarmedverkan i forskning. Jag
  bedriver projekt för att t.ex. 1) studera arbetsåtergång och
  rehabilitering för personer med funktionsnedsättning eller som har migrerat
  till ett nytt land, 2) studera hur levnadsvanor kan förändras genom
  engagerande aktiviteter för att t.ex. minska risk för sjukdomar som
  stroke, eller 3) undersöka hur innovationer i utbildningsinsatser kan bidra
  till bättre förutsättningar för personal inom vård (inkl hem och vård
  och omsorg). Enskilda projekt jag bedriver eller medverkar i finns att
  läsa mer om under
  Forskargruppen HELD [1]
  Du kan också läsa mer om mina forskningsintressen kring migration under
  Moving People [2]
  *Urval av publikationer inom aktivitetsvetenskap som speglar begreppet
  aktivitet och mitt engagemang i att utveckla fältet - occupational
  science*
  Bratun, U., & *Asaba, E.*(2008). From individual to communal experiences
  of occupation: Drawing upon Qi Gong practices. Journal of Occupational
  Science. 15(2), 80-86.
  http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14427591.2008.9686613#.UqGrvI02eRA
  *Asaba, E*. (2008). Hashi-ire: Where occupation, chopsticks, and mental
  health intersect. Journal of Occupational Science. 15(2), 74-79.
  http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14427591.2008.9686612#.UqGrpo02eRA
  *Asaba, E*. & Wicks, A. (2010). Occupational Potential. Journal of
  Occupational Science. 17(2), 120-124.
  http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14427591.2010.9686683#.UqGrg402eRA
  Sakiyama, M. Josephsson, S., & *Asaba, E*. (2010). What is participation: A
  story of mental illness, metaphor, and everyday occupation. Journal of
  Occupational Science, 17(3).
  http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14427591.2010.9686699#.UqGrW402eRA
  *Asaba, E*. & Jackson, E. (2011). Social ideologies embedded in everyday
  life: A narrative analysis about disability, identities, and occupation.
  Journal of Occupational Science, 18(2), 139-152.
  http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14427591.2011.579234#.UqGrP402eRA
  Johansson, K., Rudman, D., Mondaca, M., Park, M., Josephsson, S., Luborsky,
  M., *Asaba, E*. (2013). Moving beyond ‘aging in place’ to understand
  migration and aging: Place making and the centrality of occupation. Journal
  of Occupational Science. 20(2), 108-119.
  http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14427591.2012.735613#.UqGqG402eRA
  Farias, L., & *Asaba, E*. (2013). “The Family knot”: Negotiating
  identities and cultural values enacted through everyday occupations of a
  migrant family in Sweden. Journal of Occupational Science. 20(1), 36-47.
  http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14427591.2013.764580#.UqGp9402eRB
  Fischl, C., *Asaba, E*., & Nilsson, I. (2017). Exploring potential in
  participation mediated by digital technology among older adults. Journal of
  Occupational Science. https://doi.org/10.1080/14427591.2017.1340905
  Jonsson, H. & *Asaba, E*. (2017). Aktivitet som begreb i
  aktivitetsvidenskaben. In Kristensen, H.K., Back Schou, A. & Mærsk
  (Eds.): Nordisk aktivitetsvidenskab. København: Munksgaard.
  *Asaba, E*., Josephsson, S. & Jonsson, H. (2017). Vedenskabsteoretisk,
  filosofisk og teoretisk grundlag for aktivitetsvedenskaben. In Kristensen,
  H.K., Back Schou, A. & Mærsk (Eds.): Nordisk
  aktivitetsvidenskab.København: Munksgaard.
  *Asaba, E*., Patomella, A-H., Guidetti, S., Kottorp, A., & Tham, K.
  (2018). Att främja hälsa och förebygga ohälsa genom engagerande
  aktiviteter: Ett exempel från prevention av stroke. In U. Kroksmark
  (Ed.): Hälsa och Aktivitet i Vardagen - ur ett arbetsterapeutiskt
  perspektiv. Sveriges Arbetsterapeuter.
  *Asaba, E.*, Aldrich, B., Gabrielsson, H., Ekstam, L., & Farias, L. (early
  online). Challenging conceptualisations of work: Revisiting contemporary
  experiences of return to work and unemployment. /Journal of Occupational
  Science. https://doi.org/10.1080/14427591.2020.1820896/
  Berger, M., *Asaba, E*., Fallahpour, M., & Farias, L. (early online). The
  sociocultural shaping of mothers’ doing, being, becoming and belonging
  after returning to work. /Journal of Occupational
  Science. https://doi.org/10.1080/14427591.2020.1845226/
  [1] https://ki.se/nvs/halsa-i-vardagen-hos-personer-med-neurologiska-funktionsnedsattningar-held
  [2] https://ki.se/en/nvs/research-track-moving-people

Undervisning

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Lektor/Arbetsterapeut, Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2021-

Examina och utbildning

 • Docent, Arbetsterapi, Karolinska Institutet, 2014
 • PhD, Aktivitetsvetenskap, Occupational Science and Occupational Therapy, University of Southern California, 2005
 • Folkhälsa, Folkhälsa, Extension, Harvard University, 1999
 • Masterexamen, Arbetsterapi, Occupational Therapy, Springfield College, 1995
 • Kandidatexamen, Psykologi, Psychology, Cornell College, 1993

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI