David Bergman

Anknuten till Forskning
E-postadress: david.bergman@ki.se
Besöksadress: Södersjukhuset, Sjukhusbacken 13, 11883 Stockholm
Postadress: S1 Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset, S1 KI SÖS Forskning Akut, 118 83 Stockholm

Om mig

 • *Forskargrupp:* Ledarskap, utvärdering och organisationsutveckling (LEAD)
  [1]
  Svenska läkarförbundets SLAS-pris 2002 för insatser för läkares
  arbetsmiljö
  Forkarutbildning Karolinska Institutet
  Specialistläkarutbildning i barnmedicin
  Specialistläkarutbildning i barn- och ungdomspsykiatri
  [1] http://ki.se/lime/ledarskap-utvardering-och-organisationsutveckling-lead

Forskningsbeskrivning

 • Hälso- och sjukvården har genomgått stora medicintekniska, organisatoriska
  och ekonomiska förändringar under de senaste decennierna vilket lett till
  en väsentlig förändring av arbetsförhållandena. Chefer, oavsett
  yrkeskategori och läkare i sin ledande roll i behandlingen, är
  nyckelpersoner för utvecklingen av en väl fungerande organisation och en
  god arbetsmiljö inom hälso- och sjukvården.
  Det övergripande syftet med min avhandling var att utvärdera interventioner
  som syftar till att utveckla chefers, läkares och läkarstudenterns
  ledarskap. Resultaten tyder på att både kortsiktiga intensivkurser och
  långsiktiga ledarskapsutvecklingsgrupper är användbara metoder för
  ledarskapsutvecckling inom hälso- och sjukvård. Även om innehåll och
  metod skiljer sig avsevärt mellan tillvägagångssätten tyder resultaten
  på att de båda interventionerna kompletterar varandra. En praktisk
  implikation är att erbjuda orienterande intensivkurser i ledarskap till
  nuvarande och framtida ledare i sjukvården som ett första steg i
  individuell ledarskapsutveckling. Detta bör följas av utvecklingsgrupper
  som pågår över längre tid för att understödja deltagarnas
  ledarkompetens i deras dagliga arbete.
  *Några pågående forskningsprojekt:*
  *1. Effekter av team- och ledarutveckling inom hälso- och sjukvården:*
  I nära samverkan med ledningen för Stockholms Läns Sjukvårdsområde
  (SLSO) driver jag forskningsprojekt med syfte att studera effekter av team-
  och ledarskapsprogram för chefer och läkare.
  *2. Samverkan mellan professionella som stöd till barn och ungdom med
  psykisk ohälsa:*
  Projektet har som övergripande syfte att studera vilken inverkan samverkan
  mellan professionella har på psykisk hälsa bland barn och unga. Fokus är
  ställt på processen i samverkan mellan professionella från hälso- och
  sjukvård, social service och skola med målet att öka kunskapen och skapa
  en modell för hållbar och långsiktig samverkan.
  [pubmed:24833326]
  [pubmed:19711780]
  [pubmed:17455810]
  [pubmed:18278652]
  [pubmed:25190527]
  Healthcare leadership: Impact of short‐term intensive and long‐term less
  intensive training programmes. [1]
  Bergman D, Fransson‐Sellgren S, Wahlström R, Sandahl C
  Leadership in Health Services 2009
 • 22(2):161 - 175
  [pubmed:22125502]
  [pubmed:24198739]
  [1] http://dx.doi.org/10.1108/17511870910953805

Artiklar

Anställningar

 • Anknuten till Forskning, Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset, Karolinska Institutet, 2021-2024

Examina och utbildning

 • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för lärande, informatik, management och etik, Karolinska Institutet, 2009
 • Läkarexamen, Karolinska Institutet, 1998

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI