Danielle Thelin

Danielle Thelin

Controller
E-postadress: danielle.thelin@ki.se
Telefon: +46852483326
Besöksadress: Nobelsväg 6, 17165 Solna
Postadress: GVS Gemensamt verksamhetsstöd, GVS STL Planering och uppföljning, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Controller på institutionen för global folkhälsa (GPH) och Institutionen
  för lärande, informatik, management och etik (LIME).
  Controller på institutionen för global folkhälsa (GPH) [1] och
  institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME) [2].
  *Kontakta mig*
  Du som tillhör forskargruppen Injuries Social Aetiology and Consequences
  (ISAC) [3] på GPH eller avdelningen Medical Management Centre (MMC) [4]
  på LIME, är välkommen att höra av dig med frågor
  om projektbudgetering, ekonomisk uppföljning eller ekonomisk rapportering.
  Mejla dina frågor till ekonomi.gph@ki.se [5]eller hör av dig för att
  boka ett möte. Ekonomifunktionen sitter på plan 3 i Widerströmska huset.
  [1] https://ki.se/en/phs
  [2] https://ki.se/lime
  [3] https://ki.se/phs/isac
  [4] https://ki.se/lime/medical-management-centrum-mmc
  [5] mailto:ekonomi@phs.ki.se

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI