Daniel Benchimol

Daniel Benchimol

Anknuten till Undervisning/Handledning
Besöksadress: Alfred Nobels Allé 8, 14104 Huddinge
Postadress: OF Odontologi, OF Oral diagnostik och kirurgi, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Arbetat på Karolinska Institutet sedan 2004, först som klinisk handledare
  och sedan 2011 som specialist inom odontologisk radiologi. Doktorerat 2018
  med avhandlingen /Diagnostiska kriterier och dosbegränsande strategier för
  röntgenmetoder inom tandvården /med Professor Xie-Qi Shi som handledare.
  Handleder ST-tandläkare och doktorander. Arbetar sedan 2018 även på
  medicinsk röntgen på Karolinska Universitetssjukhuset.

Forskningsbeskrivning

 • Den inledande forskningen som masterstudent och senare doktorand
  var inriktad på metoder för att sänka stråldosen med bibehållen
  diagnostisk information för intraoral röntgen, panoramaröntgen, CBCT och
  DT. Nuvarande forskningsengagemang involverar främst frågeställningar om
  käkhålorna, läpp- käk och gomdefekter och visdomständer.

Undervisning

 • Undervisat på tandläkarutbildningen sedan 2009 inom odontologisk radiologi
  och är även kursgivare inom detta ämnesområde under
  tandläkarutbildningens senare del.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Anknuten till Undervisning/Handledning, Odontologi, Karolinska Institutet, 2022-2024

Examina och utbildning

 • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för odontologi, Karolinska Institutet, 2018
 • Medicine Magisterexamen, Karolinska Institutet, 2008
 • Tandläkarexamen, Karolinska Institutet, 2000

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI