Vårdvetenskaplig barncancerforskning

This page in English

Forskargruppsledare:

Forskare

Pernilla Pergert

Enhet: Enheten för Barnonkologi
E-post: Pernilla.Pergert@ki.se

Vi genomför vårdvetenskaplig forskning inom följande områden:

  • Interkulturell vård & klinisk etik
  • Psykologisk och socioekonomisk barncancerforskning
  • Barnet och familjen inom palliativ vård

Forskningsprojekt

Interkulturell vård & klinisk etik

Interkulturell vård inkluderar studier om hälso- och sjukvårdspersonalens, föräldrars och tolkars erfarenheter inom barncancervården. Vi studerar även kommunikation över språkbarriärer i barncancervården. Klinisk etik inkluderar forskning om etik fall reflektioner i vårdteamet samt studier om det etiska klimatet och moralisk stress i barncancervården.

  • Kommunikation över språk barriärer - En nationell studie i barncancervården
  • Moralisk stress och det etiska klimatet inom barncancervården

Psykologisk och socioekonomisk barncancerforskning

Forskningen syftar till ökad kunskap om situationen för föräldrar och syskon till ett barn som diagnostiserats med cancer. I en nationell studie görs en kartläggning av förlorade arbetstimmar, sjukskrivning, behov av föräldrapenning/vårdbidrag, inkomstbortfall och långsiktig löneutveckling för föräldrar till barn som diagnosticerats med cancer åren 2004-2009. I studien SibsCan är målsättningen att utveckla ett internetbaserat stöd för tonåringar och unga vuxna som är syskon till unga med cancer. I studien inkluderar vi syskon i åldrarna 15-35 år, till patienter under cancerbehandling eller som är färdigbehandlade, samt syskon som förlorat sin bror eller syster i cancer.

Barnet och familjen inom palliativ vård

Länk till: Forskningsprojekt på Palliativt Forskningscentrum

Medlemmar i forskargruppen

Forskningsledare

Pernilla Pergert, Barnsjuksköterska, Med dr, Gruppledare

Interkulturell vård & klinisk etik

Kim Lützén, Leg. sjuksköterska, Med dr., Professor
Margareta af Sandeberg, Barnsjuksköterska, Med dr., Postdoktor
Elisabet Tiselius, Tolk, Fil dr., Postdoktor
Cecilia Bartholdson, Barnsjuksköterska, Med dr.
Johanna Granhagen Jungner, Leg. Sjuksköterska, Fil mag., Doktorand

Samverkande forskare

Klas Blomgren, Överläkare, Med dr., Professor, KI
Ulla Forinder, Fil dr., Docent, KI
Gert Helgesson, Fil dr., Professor, KI
Lill Hultman, Doktorand, KI
Bert Molewijk, Fil dr., VU Medical Center, Amsterdam, Nederländerna
Marika Wenemark, Statistiker, Fil dr., Linköpings Universitet

Psykologisk och socioekonomisk barncancerforskning

Annika Lindahl Norberg, Leg. Psykolog, Fil dr., Docent
Emma Hoven, Fil dr. KI

Samverkande forskare

Matteo Bottai, Statistiker, Professor, KI
Ulla Forinder, Fil dr., Docent, KI
Mats Heyman, Med dr., Docent, KI
Gun Johansson, Fil Dr., KI
Scott Montgomery, Professor, Örebro Universitet
Teolinda Toft, Doktorand, Uppsala Universitet
Anneli Silvén Hagström, Doktorand, Linköpings Universitet

Barnet och familjen inom palliativ vård

Ulrika Kreicbergs, Affilierad Professor

Länk till: Forskare på Palliativt forskningscentrum

Nätverk

Interkulturell vård & klinisk etik

Forskargruppens medlemmar är aktiva i följande nätverk:

Psykologisk och socioekonomisk barncancerforskning

Forskargruppens medlemmar är aktiva i följande nätverk:

  • U-CARE, Uppsala Universitet
  • Vårdvetenskaplig forskning vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Sachsska barn- och ungdomssjukhuset och KI
Cancer och onkologiPediatrik