Cecilia Williams

Cecilia Williams

Senior Forskare
Besöksadress: Blickagången 16, 14152 Flemingsberg
Postadress: H7 Medicin, Huddinge, H7 BioNut Williams, 171 77 Stockholm

Om mig

  • Hormonsignalering och icke-kodande RNA i cancer

    Cecilia Williams leder en grupp på KI som delas med hennes labb på KTH och SciLifeLab. Hon doktorerade inom applicering av DNA-sekvenseringsteknologier för cancer vid KTH, gjorde postdoc inom transkriptom och stamceller, och kom som forskare till Karolinska Institutet 2005. 2009 började hon på Center of Nuclear Receptors and Cell Signaling vid University of Houston som biträdande lektor och fick tjänst som lektor där 2015. Hennes huvudsakliga verksamhet på BioNut är inriktad på att förstå hormonell signalering och rollen av icke-kodande RNA i cancer (fokus östrogenreceptorer), och innefattar handledning av doktorander.


    Utbildning
    1994 M.S. (Civ. Ing.) i kemiteknik med inriktning bioteknik, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm
    2002 Ph.D. Bioteknik, Kungliga Tekniska Högskolan. /Molecular Archaeology of Cancer - Analys av den mänskliga p53-tumörsuppressorgenen.

Utvalda publikationer

Artiklar

Alla övriga publikationer

Forskningsbidrag

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI