Carina Krüger Weiner

Adjungerad Adjunkt
Besöksadress: Alfred Nobels Allé 8, 14104 Huddinge
Postadress: OF Odontologi, OF Oral diagnostik och kirurgi, 171 77 Stockholm

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

  • Adjungerad Adjunkt, Odontologi, Karolinska Institutet, 2021-2025

Examina och utbildning

  • MEDICINE DOKTORSEXAMEN, Institutionen för laboratoriemedicin, Karolinska Institutet, 2004

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI