Carina Bois

Carina Bois

IKT-Pedagog
E-postadress: carina.bois@ki.se
Telefon: +46852484140
Besöksadress: ,
Postadress: TL Undervisning och lärande, TL Digitalt lärande, 171 77 Stockholm

Om mig

  • Jag arbetar på området Digitalt Lärande vid Enheten för Undervisning och Lärande. Jag är IKT-pedagog och ger råd till personalen vid Karolinska Institutet om användningen av vår LMS Canvas och andra teknologier för undervisning och lärande. Du kan konsultera med mig angående hur du bäst använder de pedagogiska teknologierna som finns tillgängliga vid KI i din undervisningspraktik.

Undervisning

  • Min undervisningspraxis fokuserar på att erbjuda support för KI-personal i effektiv användning av vårt Learning Management System (LMS), Canvas. Med fokus på kursdesign strävar jag efter att vägleda lärare att skapa engagerande och inkluderande lärande upplevelser. Jag förespråkar principerna för Universal Design for Learning (UDL) för att säkerställa att kurser inte bara är effektiva utan också tillgängliga för alla studenter. Jag ger också råd till lärare om hur de kan använda andra pedagogiska teknologier för att förbättra den lärandeupplevelse som Canvas erbjuder, såsom användning av video och andra interaktiva verktyg. Jag skapar också utbildningsvideor för verktygen som finns tillgängliga på KI, några av dem hittar du på KI Play under EdTech.

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI