Camilla Linder

Camilla Linder

Adjungerad Adjunkt
E-postadress: camilla.linder@ki.se
Besöksadress: Avd.För klinisk Farmakologi C1:68, Karolinska Universitetssjukhuset, 14186 Stockholm
Postadress: H5 Laboratoriemedicin, H5 Klin Farmakologi, 141 52 Huddinge

Om mig

 • Jag arbetar med forskning och utbildning på laboratoriet för klinisk
  farmakologi. Jag har ett uppdrag som adjungerad klinisk adjunkt på
  biomedicinska analytikerutbildningen. Uppdraget innebär bland annat att jag
  är ansvarig för den övergripande planeringen av den verksamhetsförlagda
  utbildningen för biomedicinska analytikerstudenter samt utbildar och
  handleder huvudhandledare på laboratoriet.
  Jag doktorerade i juni 2019 med titeln " Possibilities of dried blood spots
  as a matrix in therapeutic drug monitoring of antiepileptic drugs in
  children"
  Vi har arbetat med att utveckla och validera metoder för att kunna analysera
  läkemedelskoncentrationer från blod som är torkat på filterpapper.
  Matrisen (dried blood spot) öppnar upp möjligheter för många
  patientgrupper att provta sig själva i hemmiljö.
  Biomedicinsk analytikerprogrammets pedagogiska pris "Guldpipetten",
  handledarpriset 2010.

Forskningsbeskrivning

 • Forskningen bedrivs inom ett område som kallas för nya matriser inom
  monitorering av läkemedel. Det handlar om att utforska huruvida det går att
  utföra koncentrationsanalys av läkemedel från blod som är droppat på
  filterpapper. Målet är att se om man kan erbjuda patienter möjlighet att
  utföra provtagning själva i hemmet så att de slipper åka till en
  provtagningscentral. Under doktorandtiden har jag arbetat med att utveckla
  metoder för koncentrationsmätning av antiepileptika. För närvarande
  arbetar vi med att göra metoder för immunosuppressiva läkemedel
  (transplanterade patienter) samt utforskar om det går att använda matrisen
  för andra typer av läkemedel.
  Det finns fyra publikationer:
  Linder, C., Andersson, M., Wide, K., Beck, O., &
 • Pohanka, A. (2015). A LC –
  MS / MS method for therapeutic drug monitoring of carbamazepine , lamotrigine
  and valproic acid in DBS. Bioanalysis, 7(16), 2031–2039.
  Linder, C., Wide, K., Walander, M., Beck, O., Gustafsson, L. L., &
 • Pohanka,
  A. (2017). Comparison between dried blood spot and plasma sampling for
  therapeutic drug monitoring of antiepileptic drugs in children with epilepsy:
  A step towards home sampling. Clinical Biochemistry, 50(7–8).
  Linder, C., Hansson, A., Sadek, S., Gustafsson, L. L., &
 • Pohanka, A. (2018).
  Carbamazepine, lamotrigine, levetiracetam and valproic acid in dried blood
  spots with liquid chromatography tandem mass spectrometry
 • method development
  and validation. Journal of Chromatography B: Analytical Technologies in the
  Biomedical and Life Sciences, 1072, 116–122.
  Linder, C., Neideman, M., Wide, K., von Euler, M., Gustafsson, L. L., &

 • Pohanka, A. (2019). Dried blood spot self-sampling by guardians of children
  with epilepsy is feasible: comparison with plasma for multiple antiepileptic
  drugs. Therapeutic Drug Monitoring, 41, 509–518.
  Inom utbildning är jag involverad i ett forskningsprojekt där vi
  undersöker "peer learning under verksamhetsförlagd utbildning i
  laboratoriemiljö".

Artiklar

Anställningar

 • Adjungerad Adjunkt, Laboratoriemedicin, Karolinska Institutet, 2011-2025

Examina och utbildning

 • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för laboratoriemedicin, Karolinska Institutet, 2019
 • Medicine Magisterexamen, Karolinska Institutet, 2013
 • Medicine Kandidatexamen, Karolinska Institutet, 2005
 • Biomedicinsk Analytikerexamen, Karolinska Institutet, 2005

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI