Azadeh Karami

Azadeh Karami

Doktorand
E-postadress: azadeh.karami@ki.se
Besöksadress: Blickagången 16, 14152 Huddinge
Postadress: H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, H1 Klinisk geriatrik Eriksdotter, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Under mina universitetsstudier på Apotekarprogrammet i Uppsala universitet
  fick jag, via mitt examensarbete på Karolinska Institutet, en del kunskap
  och erfarenhet inom området Alzheimers sjukdom (AD). Jag uppskattade de
  utmaningar som forskningen erbjöd mig och för att fullfölja mitt stora
  intresse för detta arbetade jag som forskarassistent under ett år. Denna
  erfarenhet inspirerade mig till att bli doktorand inom sektionen för Klinisk
  Geriatrik/sektionen för Translationell Alzheimer Neurobiologi vid Karolinska
  Institutet, ett forskningslaboratorium internationellt känt för forskning
  kring AD.

Forskningsbeskrivning

 • Min forskning går ut på att undersöka olika markörer i
  cerebrospinalvätska och plasma hos Alzheimer patienter. Målet är att få
  en mer fördjupad förståelse för mekanismerna kring sjukdomen och att
  studera effekten av olika läkemedelsbehandlingar. Vi har för första
  gången lyckats bevisa att Kolinacetyltransferas (ChAT) existerar
  extracellulärt, i cerebrospinalvätska och plasma. Vi har även kunnat
  sätta upp en enkel och känslig metod för att mäta både aktivitet och
  proteinkoncentration av ChAT.

Artiklar

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI