Anneliese Lilienthal

Anneliese Lilienthal

Projektsamordnare | Doktorand
Telefon: +46852486756
Besöksadress: Widerströmska huset, Tomtebodavägen 18A, 17165 Solna
Postadress: C7 Lärande, Informatik, Management och Etik, C7 MMC Jansson, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Doktorand i projektet CARE-WORKS (Caregiving &
 • Aging Reimagined for Europe
  – Work fOr Respect, Knowledge, and Sustainability). Akademisk utbildning
  och certifikerad medicinsk illustratör.
  Jag är utbildad och certifierad inom medicinsk illustration med mångårig
  erfarenhet av projektledning, koordinering och storyboarding och har
  utvecklat pedagogiska medier för en mängd olika målgrupper. Målet i
  illustratören/förmedlarens arbete är att synliggöra eller göra
  påtagligt det som är abrupt och dunkelt, så att det blir handlingsbart.
  På så sätt omsätts min bakgrund som medicinsk illustratör i min
  forskarutbildning. Som forskare försöker jag fördjupa min kunskap och
  förståelse av ett sammanhang genom olika erfarenheter av det sammanhanget
  (oavsett om de är kvalitativa eller kvantitativa). Dessa erfarenheter
  möjliggör möjliga översättningar och illustrationer av framväxande
  ömsesidig förståelse mellan mig själv och de medarbetare jag arbetar med.

Forskningsbeskrivning

 • Registrerad 01 jan 2020 på avdelningen för arbetsterapi, Institutionen för
  neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle.
  *Projekt: *Caregiving &
 • Aging Reimagined for Europe - Work for Respect,
  Knowledge, and Sustainability (CARE-WORKS) - Sverige.
  *Huvudhandledare:* Eric Asaba.
  *Bihandledare:* Lisette Farias Vera, Ann-Helen Patomella, Anne-Marie
  Boström.
  Detta forskningsprojekt fokuserar på vårdpraxis som involverar äldre vuxna
  och professionella vårdgivare. Det tittar specifikt på arbetssituationen
  för professionella vårdgivare (undersjuksköterskor) och deras behov av
  kompetensutveckling genom fortbildning.
  Detta bygger på erfarenheter som projektledare 2016-2019 för ett EIT
  Health-projekt, CARE Campus - Caregiving and Aging Reimagined in Europe.
  Projektet arbetade för att bygga upp ett utbildningsprogram för att
  komplettera nuvarande äldreomsorgskompetens och skapa möjligheter för
  utveckling av nya äldreomsorgsgivare.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Projektsamordnare, Lärande, Informatik, Management och Etik, Karolinska Institutet, 2015-
 • Doktorand, Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2020-2024

Examina och utbildning

 • Medicine Magisterexamen, Karolinska Institutet, 2013

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI