Ann-Sofie Backman

Ann-Sofie Backman

Anknuten till Forskning
Besöksadress: Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, C177, 14186 Huddinge
Postadress: H7 Medicin, Huddinge, H7 Gastroenterologi och Reumatologi Backman, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Överläkare, profilering Ärftlig gastrointestinal (magtarm) cancer och inflammatorisk tarmsjukdom
  Forskningsledare Gastromedicin, Ersta Sjukhus sedan november 2022.

  Studierektor för kursen i Klinisk medicin, Internmedicin, Solna, 48 hp T 5-6
  på läkarprogrammet 2014-2022

  Ann-Sofie Backman gjorde sin grundutbildning till läkare på Karolinska
  Institutet 1991-1997 med ett uppehåll för utbyte inom emergency medicine
  och intensive care på Mayokliniken, Rochester, USA 1996. Det första
  vikariatet var på Skadepoliklinikken i Trondheim samma år. AT
  tjänstgöringen gjordes i Falun och efter detta startade hon år 2000 i det
  då nyetablerade akutläkarprojektet på Södersjukhuset. Avhandlingsarbetets
  frågeställningar utgick från akutvårdsorganisationen och kartlade akuta
  sökorsaker till akut och primärvård.
  2006 anställdes hon på Gastromottagningen Karolinska universitetssjukhuset,
  disputerade 2010 och blev specialist i Internmedicin samma år och sedermera
  specialist i gastroenterologi 2012. Därefter följde en profilering mot
  ärftlig magtarmcancer (ex FAP och Lynchs syndrom) samt inflammatorisk tarmsjukdom och endoskopi, där forskningsfrågor
  lyfts från den kliniska vardagen.

  Biträdande överläkare 2017.
  Överläkare i gastroenterologi och
  hepatologi 2018.
  Under jan-aug 2019 var hon tf patientflödeschef för
  Ärftlig cancer, BES, Tema cancer, och från hösten 2019 fram till 2022
  Tumörgruppsansvarig för ärftliga gastrointestinala syndrom på samma
  enhet.
  Vetenskaplig sekreterare i Svensk internmedicinsk förening 2016-2018
  Vetenskaplig sekreterare i Svensk gastroenterologisk förening från maj
  2018- maj 2021.
  Från 14 november 2022 är hon forskningsledare på Medicinkliniken,
  Gastroenheten Ersta sjukhus och ansvarar då för strategiska forsknings och
  utbildningsfrågor samt kliniska prövningar inom den gastroenterologiska
  verksamheten parallellt med egen forskning samt klinik som omfattar
  magtarmmottagning och endoskopiska undersökningar.
  Fokus för forskning och klinik är högriskindivider för magtarmcancer på
  grund av ärftlig, metabol eller inflammatorisk orsak.
  Pedagogiskt pris för bästa handledare Kursen i Klinisk medicin,
  Internmedicin 48 hp Karolinska Institutet 2013
  Leading for change, ledarskapsutbildning för ST studierektorer, KI 2018-2019
  Forskarhandledningskurs, KI 2017
  Framtidens pedagogiska ledare, KIs ledarskapsutbildning 2015-2016
  Högskolepedagogik för lärare och handledare i verksamhetsförlagd
  utbildning 7, 5 hp KI 2011-2012
  Forskarskolan i klinisk epidemiologi 2004-2006.

Forskningsbeskrivning

 • Läs gärna mer under min forskargrupp:

  https://ki.se/medh/backman-forskargrupp-inflammation-och-cancer-i-magtarmkanalen

Undervisning

 • Undervisningen av läkarstudenter är en grundbult i det dagliga arbetet och
  intresset startade i samband med en mentorsutbildning på Södersjukhuset tidigt 00-tal.

  Hon verkade initialt från 2006 som undervisningsansvarig på Gastro men
  intresset av undervisningsfrågor växte och 2011-2013 verkade hon som
  amanuens för kursen i Internmedicin och mellan januari 2014 -2november 2022 var hon
  studierektor för kursen i Solna. När hon tillträdde var hon den yngsta på
  den posten och enda kvinnan sedan >
 • 20 år.
  Hon utsågs som bästa pedagogiska handledare av kursen år 2012-2013.
  Samma år drev hon en interprofessionell studentmottagning i projektform på
  öppenvården på Gastromottagningen i Solna.

  Utöver grundkursen har hon undervisar om "Gastrointestinala hormoner och
  matsmältningen" för preklin T2, sedan 2010.
  Hon är kursledare för en kurs i "Akut och kronisk gastrointestinal blödning och buksmärta" för T11, läkarprogrammet,
  -en integrerad kurs i medicin och kirurgi som är AT-förberedande på 7, 5 hp.

  Utvecklat och projektlett introduktion av den studentaktiverande pedagogiken
  "Team based learning" inom Gastroenterologi och hepatologi vilket inneburit
  ett förbättrat användande av kompetensen på site Huddinge och site Solna
  i grundutbildningen sedan 2018.

  Utvecklat och projektlett "Digital Kursbok"
  Ett arbete kring att digitalisera undervisningsmaterial och föreläsningar inom kursen för Internmedicin. 2020-2022

  ST studierektor för Gastroenterologi och hepatologi Karolinska
  universitetssjukhuset maj 2016-dec 2018

  Att pröva olika former av studentaktiverande tekniker i seminarier och
  föreläsningar samt i kliniken under den verksamhetsförlagda utbildningen
  är en drivkraft och en utmaning i sig, där belöningen är att följa
  studenternas utveckling genom utbildningen till målet som färdiga läkare.

  Hon erhöll Pedagogiskt pris för bästa handledare Kursen i Klinisk medicin,
  Internmedicin, Solna 48 hp Karolinska Institutet 2013

  Genomgångna kurser:
  Fortsättningskurs i högskolepedagogik, 7, 5 hp 2022-2023
  Leading for change, ledarskapsutbildning för ST studierektorer, KI 2018-2019
  Forskarhandledningskurs, KI 2017
  Framtidens pedagogiska ledare, KIs ledarskapsutbildning 2015-2016
  Högskolepedagogik för lärare och handledare i verksamhetsförlagd
  utbildning 7, 5 hp KI 2011-2012

Artiklar

Alla övriga publikationer

Forskningsbidrag

Anställningar

 • Anknuten till Forskning, Medicin, Huddinge, Karolinska Institutet, 2023-2026

Examina och utbildning

 • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för medicin, Solna, Karolinska Institutet, 2010
 • Läkarexamen, Karolinska Institutet, 1997

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI