Ann Almqvist

Ann Almqvist

Ekonomisamordnare
E-postadress: ann.almqvist@ki.se
Telefon: +46852486199
Besöksadress: Nobels väg 12a, 17165 Solna
Postadress: C8 Medicinsk epidemiologi och biostatistik, C8 Administration Ekonomi, 171 77 Stockholm

Om mig

  • Som kontraktsansvarig arbetar jag med flera olika aspekter av våra ekonomi. Jag är ansvarig för uträkning av samfinansiering och skapar gemensamma budgetmallar i enlighet med MEB:s policys. Min roll inkluderar även granskning och godkännande av alla ansökningsbudgetar och hanteringen av avtalsreskontran.

    Mina arbetsuppgifter innebär också löpande redovisning och ekonomi, inklusive bokslutsarbete. Jag är involverad i vår kontraktshantering och en viktig del av mitt arbete är att erbjuda rådgivning och information till forskare inför ansökningar till olika organisationer så som EU, NIH och de svenska finansiärerna. Jag vägleder dem gällande regler, budgetar och andra relevanta frågor. Jag upprättar, granskar och godkänner ekonomiska redovisningar till nationella och internationella anslagsgivar, samt sköter projektuppföljningar för våra forskare, där jag håller koll på både ekonomiska och personalrelaterade aspekter.

    Som valt skyddsombud och fackliga representant för SACO på MEB, är jag även engagerad i att säkerställa arbetsmiljön och arbetstagarnas intressen.

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI