Anette Johansson

Anette Johansson

Anknuten till Forskning | Docent
Besöksadress: Rättsmedicinalverket, Alfred Nobels Allé 41, 14152 Huddinge
Postadress: K8 Klinisk neurovetenskap, K8 CPF Howner, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Överläkare i psykiatri, Psykiatri Nordväst

  Studierektor för Specialister

  docent Institutionen för Klinisk Neurovetenskap

  Utbildning
  Läkarlinjen (Universitet i Väst Australien) 1987

  Specialist i psykiatri - FRANZCP (Australien) 1994

  Leg läkare och Specialist i Psykiatri (Socialstyrelsen) 1995

  Med Dr (Karolinska Institutet) 2012.

  docent 2021

  Akademiska priser och utmärkelser
  Forskningsstipendium, Shering Plough (2008)

Forskningsbeskrivning

 • Huvudfokus av Stockholms Projektet för Rättspsykiatri (SPRätt) är att, i de med psykosspektrum störningar och dömda till vård, finna hur kända psykosociala riskfaktorer för våld medierar sina effekter genom psykologisk funktion och biologisk sårbarhet. Vi studerar detta genom datoriserade tester av hur man uppfattar känsloyttringar och speglar dessa, fNIRS under kognitiva tester, mått på stresspåslag vid sådan testning, genetik, epigenetik och protein uttryck i blodet. Vi studerar olika former av våld och hur biologin och risk faktorerna skiljer sig mellan t ex planerat våld, reaktivt våld och psykotiskt motiverat våld. Vi jämför denna grupp med ickevåldsverkande personer matchade för kön, ålder och diagnos och med personer matchade för ålder och kön utan psykisk ohälsa och våld.

Undervisning

 • Undervisar på läkarlinjen med fokus på LPT, Schizofreni och andra psykoser. Håller tillsammans med Alessandra Hedlund SK kurs i Psykiatrisk Diagnostik.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Anknuten till Forskning, Klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, 2023-2026

Examina och utbildning

 • Docent, psykiatri, Karolinska Institutet, 2021
 • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, 2012

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI